Lut 21 2020 Published by under Bez kategorii

Tym razem opinia ornitologiczna sporządzona na potrzeby termomodernizacji dotyczyła modernistycznego budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy, jest to budynek należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modernistyczna konstrukcja stworzyła wiele zakamarków możliwych do zajęcia przez ptaki. Sprawdzić trzeba było m.in. każdy z zewnętrznych elementów prefabrykowanych na okoliczność obecności gniazd oknówek, które chętnie przyklejają swoje gniada w takich wnękach. Ponadto jak podczas każdej inwentaryzacji nasz ornitolog sprawdził dach oraz dokonał kontroli przestrzeni stropodachowej. 

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

 

Lut 20 2020 Published by under Bez kategorii

Jednym z etapów sprawowanego nadzoru ornitologicznego nad realizacją prac termomodernizacyjnych jest kontrola właściwego zabezpieczenia budynku przed rozpoczęciem prac. Działania ornitologa prowadzone są zarówno w zakresie sprawdzenia czy szczeliny zajmowane przez ptaki zostały opuszczone oraz czy zabezpieczenia są wykonane w sposób właściwy i trwały. W tym przypadku realizowaliśmy również fizyczne prace związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomsku. Prace prowadzone były z wykorzystaniem podnośnika koszowego który umożliwił sprawne zaklejenie wszystkich szczelin. Zgodnie z praktyką szczeliny wypełnione zostały szybkoschnącą pianką montażową a następnie zabezpieczone z zewnątrz zaprawą murarską. Taki sposób zabezpieczenia minimalizuje zajęcie przestrzeni przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Ważne jest by nie stosować wyłącznie pianki, która może zostać wyskubana przez ptaki. 

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Lut 16 2020 Published by under Bez kategorii

W ramach realizowanych przez naszą firmę inwentaryzacji bardzo dużą część zajmują inwentaryzacja ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Przy tej okazji chcieli byśmy podzielić się dwoma spostrzeżeniami pierwszym z nich jest kwestia zajętości budynków przez ptaki. Często rozpoczynając inwentaryzację słyszymy z ust osób, które nam towarzyszą „…że budynek na pewno nie jest zajęty przez ptaki …”. Otóż prawda jest zupełnie inna. Zdecydowana większość budynków jest zajmowana przez ptaki, co potwierdza konieczność sporządzenia takiej inwentaryzacja. Druga którą chciałbym poruszyć to kwestia obaw o konsekwencje jakie niesie za sobą obecność gatunków chronionych w budynku. Rola eksperta ornitologia jest nie tylko zidentyfikowanie miejsc zajmowanych przez ptaki ale również zaproponowanie zarówno działań kompensacyjnych jak i dostosowanie harmonogramu realizowanych prac do okresu lęgowego. Obecność ptaków czy tez nietoperzy nie oznacza, że inwestycji nie można będzie przeprowadzić. Czasami wystarczy rozpocząć prace na innej niż planowana pierwotnie elewacją, działanie takie pozwala na opuszczenie szczelin zajmowanych przez ptaki przed ich zaklejeniem.  Oczywiście w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów.  

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Lut 15 2020 Published by under Bez kategorii

Kolejnym punktem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę inwestycji była inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przebudowy portu rzecznego w Ostrołęce. Mimo, że pora obserwacji odbiegała od okresu lęgowego ptaków czy też sezonu wegetacyjnego udało się zebrać materiał, który pozwolił na przeprowadzenie analizy niezbędnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. W skład specjalistów którzy udali się w teren był ornitolog, dendrolog, botanik, herpetolog oraz ichtiolog. Mamy nadzieję, że wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na ostatniej prostej przed realizacją. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Ostrołęka

Sty 26 2020 Published by under Bez kategorii

Nietypowym zleceniem jakie ostatnio realizowaliśmy była opinia w Krakowie. Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby przedsięwzięcie polegającego na budowie nowej instalacji radiokomunikacyjnej – stacji bazowej transmisji danych na dachu istniejącego budynku. Sama opinia dotyczyła nie tyle wpływy fal elektromagnetycznych na zwierzęta co ewentualnych zniszczeń wykonanych realizacją prac budowlanych. Nasz ornitolog dokonał bardzo szczegółowego przeglądu całego budynku, wraz z kontrolą dachu.26

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Sty 22 2020 Published by under Bez kategorii

Legnica była kolejnym przystankiem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę ekspertyz ornitologicznych. Inwentaryzacją ornitologiczną objętych zostało 7 budynków znajdujących się w śródmieściu. Całe szczęście, że świadomość społeczna wzrasta z każdym sezonem i coraz więcej osób, zarówno tych zarządzających budynkami, jak i postronnych chce, aby remonty były realizowane zgodnie ze sztuką i zasadami. 

Inwentaryzacja ornitologiczna Legnica

Inwentaryzacja ornitologiczna Legnica

Next »