Nadzór przyrodniczy nad wykaszaniem wałów przeciwpowodziowych.

11.06.2020

Wykaszanie wałów przeciwpowodziowych to ważny element ich corocznej konserwacji i dbania o należyty stan techniczny. Zaniechanie tych prac spowodować może sukcesję drzew i zmianę w ich strukturze co mogło by mieć katastrofalne skutki w przypadku powodzi. Przed przystąpieniem do prac przeprowadziliśmy kontrolę terenu na okoliczność obecności gatunków inwazyjnych oraz sprawdziliśmy teren pod kątem gniazdowania ptaków.  

Koszenie walow Gorzow

Nadzór przyrodniczy wały przeciwpowodziowe