Edukacja

Celem naszych zajęć jest zapoznanie w ciekawy sposób uczniów szkół różnego szczebla, przedszkoli oraz uczestników zielonych szkół, kolonii, obozów, półkolonii itp. z tematyką rodzimej przyrody, w szczególności ptaków, oraz jej ochrony.

Zajęcia prowadzone są na podstawie wieloletnich doświadczeń prowadzenia podobnych zajęć w ramach działalności Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na terenie powiatu jarocińskiego . Wraz z rozwinięciem działalności firmy PARUS PROJEKT, w naszej ofercie znalazły się niniejsze zajęcia edukacyjne na terenie całej Wielkopolski oraz sąsiednich województw.

Zajęcie prowadzone są w dwóch zasadniczych formach:

  • prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (zdjęcia ptaków i innych elementów przyrody, nagrania głosów);

Prelekcja w Szkole Podstawowej w Goli gm. Jaraczewo 2010r.

  • zajęcia terenowe w formie spacerów lub wycieczek (w zależności od potrzeby), podczas których uczniowie samodzielnie prowadzą obserwacje (do ich dyspozycji mamy 10 lornetek dobrej klasy) pod kierunkiem przewodnika.

 Europejskie Dni Ptaków, łąki w okolicy Jaraczewa gm. Jaraczewo 2012r.

Przykładowe tematy prelekcji :

  • „Bocian biały”,
  • „Dokarmianie ptaków”,
  • „Budki lęgowe dla ptaków”,
  • „Ptaki naszej miejscowości”
  • „Cud ptasich wędrówek”

 

W trakcie wycieczek i spacerów zwracamy uwagę na najciekawsze spotykane elementy: drzewa i inne rośliny, owady (szczególnie kolorowe ważki i motyle), płazy i gady oraz ptaki. Uczniowie ucząc się rozpoznawać najpospolitsze i najciekawsze spotkane gatunki, oraz poznają ich rolę w środowisku.

W każdym przypadku tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb danej grupy i zawczasu ustalona z zamawiającym nauczycielem (np. w związku z przerabianym aktualnie materiałem czy przygotowaniami do udziału uczniów w konkretnym konkursie przyrodniczym). Tematyka zajęć dopasowana jest też do miejsca lub okolicy, na terenie której znajduje się szkoła, np. ciekawy park, jezioro, rezerwat lub pomnik przyrody w pobliżu, obszar parku krajobrazowego, które wykorzystywane są podczas zajęć, a uczniowie w ich trakcie dowiadują się o walorach przyrodniczych swego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy.

Zajęcia mogą być ciekawą propozycją o każdej porze roku, gdyż zawsze coś ciekawego dzieje się w przyrodzie. Oczywiście najlepszy czas na zajęcia terenowe to wiosna do wczesnej jesieni. Zajęcia mogą być powiązane z takimi wydarzeniami, jak Powitanie Wiosny (20 marca), Dzień Ziemi (22 kwietnia) czy Europejskie Dni Ptaków (1. weekend października).

CCF20141209_00001

Ceny zajęć są bardzo przystępne i uzależnione są od ilości zamówionych godzin, terminu realizacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.