Inwentaryzacja ornitologiczna w Kostrzynie

06.05.2020

W związku z rozbudową oraz remontem linii kolejowej relacji Warszawa – Berlin konieczna jest budowa dodatkowych stacji zasilenia. Jednia z nich ma powstać w Kostrzynie. Wykonaliśmy na zlecenie inwestora opinię w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. Do kontroli terenu użyliśmy drona. 

Ekspertyza ornitologiczna Kostrzyn