Ekspertyza ornitologiczna przed budową ścieżki rowerowej.

15.07.2020

Mimo, że świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony przyrody stale wzrasta nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie czynności mogą spowodować zniszczenie siedlisk ptaków. Tym razem nasza ekspertyza ornitologiczna dotyczyła wycinki drzew i szuwarów na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w miejscowości  Pełczyn. Kontrola potwierdziła występowania gniazd chronionych gatunków a harmonogram prac trzeba było odpowiednio dostosować.