Ekspertyzy środowiskowe

Parus Projekt – ekspertyzy środowiskowe

Firma PARUS PROJEKT zajmuje się opracowywaniem ekspertyz przyrodniczych. Dzięki współpracy z wieloma specjalistami z takich dziedzin jak ornitologia, chiropterologia, herpetologia czy też botanika tworzymy zespół ludzi, którzy podejmują się różnych wyzwań. Nasza firma istnieje na rynku już  8 lat i wykonała już przeszło 500 opracowań w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych. Specjaliści z naszej firmy prowadzą również nadzory przyrodnicze nad realizacją inwestycji liniowych w tym elektroenergetycznych, drogowych,  gazowych i torowych. 

Warto przeczytać

Dokarmianie ptaków zimą, naprawdę niezbędne?

Dokarmienie ptaków w okresie zimowym budzi coraz więcej kontrowersji, w związku z czym postanowiliśmy wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii. Rozważania należy zacząć od samej zasadności dokarmiania. Zwolennicy uważają, że... Czytaj więcej...

Opinia ornitologa a wycinka drzew

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody w sposób znaczny ułatwiono wycinkę drzew. Ułatwienie dotyczy w szczególności osób prywatnych będących właścicielami terenu, na którym rośnie drzewo. Zmiany... Czytaj więcej...
Przykład kompensacji przyrodniczej

Kompensacja przyrodnicza

Prawidłowo przeprowadzona kompensacja utraconych siedlisk lęgowych ptaków stanowi ważny element ochrony wielu gatunków zamieszkujących budynki. Po zakończeniu prac budowlanych podczas których zniszczone zostały siedliska i gniazda ptaków przeprowadza... Czytaj więcej...

Pomoc rannym ptakom

Mimo, że założenia nasza firma jest stricte komercyjne, bardzo często prowadzimy działania związane z ratowaniem ptaków. Sezon lęgowy ptaków powoli dobiega końca. Większość młodych ptaków już opuściła gniazda,... Czytaj więcej...

Przydrożne aleje

Niestety takie widoki stają się coraz większą rzadkością. Przydrożne aleje są solą w oku wszystkich drogowców. Nikogo zdroworozsądkowego nie trzeba przekonywać o walorach przyrodniczych i krajobrazowych takich miejsc.... Czytaj więcej...

Znalazłem pisklę. Co robić?

W ostatnim czasie odbieramy bardzo dużo telefonów z pytaniem: Znalazłem pisklę co robić ? Pamiętajmy, że w Polsce nie ma de facto instytucji, która takimi sprawami zajmowała by... Czytaj więcej...
Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna na potrzeby budowy siedziby policji

03.01.2024

Nowy rok rozpoczynamy od spotkana z Policją, ale nie są to efekty sylwestrowego szaleństwa. Wraz z początkiem roku nasza firma przeprowadziła inwentaryzacje dendrologiczną i przyrodniczą na potrzeby budowy siedzib organizacyjnych jednostek policji w Warszawie. Nasze prace objęły kompleksową inwentaryzację drzew i krzewów oraz inwentaryzację wszystkich grup kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy. Czytaj więcej...
Inwentaryzacja przyrodnicza Park Praski

Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza Parku Praskiego w Warszawie

01.09.2020

Dzięki współpracy z specjalistami z wielu różnych branży przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację przyrodniczą w Parku Praskim w Warszawie. Przeprowadziliśmy m.in inwentaryzację drzew i krzewów oraz szczegółową inwentaryzację płazów, owadów i ptaków. Wpółprac z wieloma specjalistami pozwala nam podejmować się trudnych wyzwań i realizować zlecenia na możliwie najwyższym poziomie. Właściwa diagnoza stanu środowiska przyrodniczego pozwala na uniknięcie Czytaj więcej...
Ekspertyza ornitologiczna MTP Poznań

Ekspertyza ornitologiczna budowa parkingu na MTP

15.08.2020

Wszystko wskazuje, że problem z parkowaniem podczas wydarzeń organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznań zostanie rozwiązany. Na terenie MTP wybudowany zostanie podziemny wielopoziomowy parking. Niestety jego budowa skutkować będzie niemożliwą do uniknięcia wycinką drzew. Odpowiedzialny i świadomy Kierownik Budowy zlecił nam wykonanie ekspertyzy dotyczącej występowania chronionych gatunków ptaków. Warto dodać, że w brew powszechnemu przekonaniu Czytaj więcej...
Ekspertyza ornitologiczna Wroclaw

Ekspertyza ornitologiczna we Wrocławiu

01.08.2020

Częstym przyczyna zagrożenia dla ptaków podczas prowadzonych prac budowlanych nie jest celowe działanie na szkodę przyrody ale pop prostu brak świadomości. Tym razem nasz ornitolog we Wrocławiu poproszony został o weryfikację doniesień mieszkańców w zakresie zagrożenia dla jerzyków w związku z realizowanymi pracami. Budynek okazał się siedliskiem kilku par jerzyka, dzięki naszemu doświadczeniu w realizacji Czytaj więcej...

Ekspertyza ornitologiczna przed budową ścieżki rowerowej.

15.07.2020

Mimo, że świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony przyrody stale wzrasta nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie czynności mogą spowodować zniszczenie siedlisk ptaków. Tym razem nasza ekspertyza ornitologiczna dotyczyła wycinki drzew i szuwarów na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w miejscowości  Pełczyn. Kontrola potwierdziła występowania gniazd chronionych gatunków a harmonogram prac trzeba było odpowiednio dostosować.   Czytaj więcej...
Inwentaryzacja drzew i krzewów

Inwentaryzacja drzew i krzewów

11.07.2020

Inwentaryzacja drzew choć wykonywana jest jako jeden z pierwszych elementów prac projektowych jest bardzo istotna, jej szczegółowość ma wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe oraz przekłada się na działania jakie należy podjąć w ramach przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki realizacji prac inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem sprzętu RTK osiągamy dokładność na poziomie kilku centymetrów w namierzaniu Czytaj więcej...
Ekspertyza ornitologiczna Tychy

Ekspertyza ornitologiczna przed wycinką drzew

22.06.2020

Należy pamiętać, że niezależnie od pory roku obwiązują zakazy w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną, jednym z nich jest zakaz niszczenia gniazd. W związku z czym przed prowadzeniem prac w tym również tych związanych z wycinka drzew należy przeprowadzić ich przegląd na okoliczność miejsc gniazdowania ptaków jak również nietoperzy. Tym razem nasza ekspertyza Czytaj więcej...
Koszenie walow Gorzow

Nadzór przyrodniczy nad wykaszaniem wałów przeciwpowodziowych.

11.06.2020

Wykaszanie wałów przeciwpowodziowych to ważny element ich corocznej konserwacji i dbania o należyty stan techniczny. Zaniechanie tych prac spowodować może sukcesję drzew i zmianę w ich strukturze co mogło by mieć katastrofalne skutki w przypadku powodzi. Przed przystąpieniem do prac przeprowadziliśmy kontrolę terenu na okoliczność obecności gatunków inwazyjnych oraz sprawdziliśmy teren pod kątem gniazdowania ptaków.   Czytaj więcej...Instagram Parus Projekt