Kontrola drzew przed wycinką Rondo Rataje

22.05.2020

Przebudowa Ronda Rateja w Poznaniu to skomplikowana i długotrwała budowa, która pewnie niejedną krewa zagotuje. Jednym z elementów takiej inwestycji jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie prac umożliwiających odwodnienie terenu inwestycji na etapie jej eksploatacji. w tym przypadku budowa kolektora ściekowego wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Mając na uwadze okres w jakim prace mają byc realizowane przed wycinka przeprowadziliśmy oględziny ornitologiczne wszystkich drzew przewidzianych do usunięcia 

Kontrola_ornitologiczna_Serafitek