Ornitolog we Wrocławiu

20.05.2020

Przed przystąpieniem do rozbudowy budynki szkoły przeprowadziliśmy szczegółowe oględziny drzew i krzewów znajdujących się na terenie inwestycji w celu wykluczenia obecności gniazd ptaków. Mimo braku obecności gniazd zaleciliśmy wykonawcy montaż 3 skrzynek typ A. Skrzynki te często zajmowane są przez sikory jak i przez wróble.