Lip 15 2020 Published by under Bez kategorii

Mimo, że świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony przyrody stale wzrasta nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie czynności mogą spowodować zniszczenie siedlisk ptaków. Tym razem nasza ekspertyza ornitologiczna dotyczyła wycinki drzew i szuwarów na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w miejscowości  Pełczyn. Kontrola potwierdziła występowania gniazd chronionych gatunków a harmonogram prac trzeba było odpowiednio dostosować.

 

Maj 28 2020 Published by under Bez kategorii

Przed przystąpieniem do prac remontowych wykonaliśmy oględziny budynku na okoliczność obecności chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku Katowickiego Centrum Onkologicznego. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że na elewacji częściowo jest już rozstawione rusztowanie co umożliwiło bardziej sprawną kontrolę m.in przestrzeni pod parapetami stanowiącą dogodną kryjówkę zarówno dla ptaków jak i nietoperzy. Ekspertyza nie wykazała obecności chronionych gatunków zwierząt na budynku.

Centrum onkologiczne Katowice ornitolog

Centrum onkologiczne Katowice ornitolog

Maj 22 2020 Published by under Bez kategorii

Przebudowa Ronda Rateja w Poznaniu to skomplikowana i długotrwała budowa, która pewnie niejedną krewa zagotuje. Jednym z elementów takiej inwestycji jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie prac umożliwiających odwodnienie terenu inwestycji na etapie jej eksploatacji. w tym przypadku budowa kolektora ściekowego wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Mając na uwadze okres w jakim prace mają byc realizowane przed wycinka przeprowadziliśmy oględziny ornitologiczne wszystkich drzew przewidzianych do usunięcia 

Kontrola_ornitologiczna_Serafitek

Kwi 16 2020 Published by under Bez kategorii

Remont fragmentu drogi oraz mostu w Kiszkowie to kolejna inwestycja dla której wykonaliśmy ekspertyzę ornitologiczną. Bardzo ciekawą obserwacją była para zimorodków, żerujące w Małej Wełnie. Inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona została na potrzeby procedury związanej z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza ornitologiczna Kiszkowo

Mar 23 2020 Published by under Bez kategorii

W związku z realizacją nowego bloku energetycznego na terenie Zakładów Azotowych w Puławach konieczna była wycinka kilkunastu drzew. Przed wycinką drzew niezależnie od pory roku należy przeprowadzić oględziny przez specjalistę ornitologa, który oceni czy drzewa nie są siedliskiem chronionych gatunków ptaków.  W branży budowlanej panuje ciągle nieprawdziwe przekonanie, że wycinać zimą możną bez takiego dokumentu. Ewentualne wycięcie drzew na którym znajduje się gniazdo chronionego gatunku ptaka naraża kierownika budowy na odpowiedzialność karną. 

Ekspertyza ornitologicza Puławy

Ekspertyza ornitologiczna Puławy

Lut 21 2020 Published by under Bez kategorii

Tym razem opinia ornitologiczna sporządzona na potrzeby termomodernizacji dotyczyła modernistycznego budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy, jest to budynek należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modernistyczna konstrukcja stworzyła wiele zakamarków możliwych do zajęcia przez ptaki. Sprawdzić trzeba było m.in. każdy z zewnętrznych elementów prefabrykowanych na okoliczność obecności gniazd oknówek, które chętnie przyklejają swoje gniada w takich wnękach. Ponadto jak podczas każdej inwentaryzacji nasz ornitolog sprawdził dach oraz dokonał kontroli przestrzeni stropodachowej. 

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

 

Next »