Lut 21 2020 Published by under Bez kategorii

Tym razem opinia ornitologiczna sporządzona na potrzeby termomodernizacji dotyczyła modernistycznego budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy, jest to budynek należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modernistyczna konstrukcja stworzyła wiele zakamarków możliwych do zajęcia przez ptaki. Sprawdzić trzeba było m.in. każdy z zewnętrznych elementów prefabrykowanych na okoliczność obecności gniazd oknówek, które chętnie przyklejają swoje gniada w takich wnękach. Ponadto jak podczas każdej inwentaryzacji nasz ornitolog sprawdził dach oraz dokonał kontroli przestrzeni stropodachowej. 

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

Ekspertyza ornitologiczna Bydgoszcz

 

Lut 16 2020 Published by under Bez kategorii

W ramach realizowanych przez naszą firmę inwentaryzacji bardzo dużą część zajmują inwentaryzacja ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Przy tej okazji chcieli byśmy podzielić się dwoma spostrzeżeniami pierwszym z nich jest kwestia zajętości budynków przez ptaki. Często rozpoczynając inwentaryzację słyszymy z ust osób, które nam towarzyszą „…że budynek na pewno nie jest zajęty przez ptaki …”. Otóż prawda jest zupełnie inna. Zdecydowana większość budynków jest zajmowana przez ptaki, co potwierdza konieczność sporządzenia takiej inwentaryzacja. Druga którą chciałbym poruszyć to kwestia obaw o konsekwencje jakie niesie za sobą obecność gatunków chronionych w budynku. Rola eksperta ornitologia jest nie tylko zidentyfikowanie miejsc zajmowanych przez ptaki ale również zaproponowanie zarówno działań kompensacyjnych jak i dostosowanie harmonogramu realizowanych prac do okresu lęgowego. Obecność ptaków czy tez nietoperzy nie oznacza, że inwestycji nie można będzie przeprowadzić. Czasami wystarczy rozpocząć prace na innej niż planowana pierwotnie elewacją, działanie takie pozwala na opuszczenie szczelin zajmowanych przez ptaki przed ich zaklejeniem.  Oczywiście w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów.  

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Paź 11 2019 Published by under Bez kategorii

Na początku maja tego roku otrzymaliśmy telefon z prośbą o pomoc. Pracownicy budowlani rozpoczęli remont jednego z budynku w Głogowie. Prace rozpoczęły się od demontażu dachu budynku a tym samym do otwarcia przestrzeni stropodachowej. Realizacja robót wzbudziła niepokój jednej z mieszkanek, która poinformowała kierownika budowy, że obserwowała aktywność jerzyków w rejonie tego budynku w zeszłym sezonie lęgowym. Stropodach został już rozebrany więc samo wstrzymanie prac na niewiele by się zadało. Po konsultacji z ornitologiem z naszej firmy zapadła decyzja o budowę tymczasowych schronów dla tych ptaków tak aby mogły ona przystąpić do lęgów jeszcze w tym roku. Czasu było mało ale determinacja pracowników firmy wykonującej remontu budynku była na tyle skuteczna, że w ciągu dwóch dni powstały specjalne tymczasowe budki dla jerzyków, wykonane zostały one z płyty wiórowej i dodatkowo zabezpieczone styropianem na okoliczność nadmiernego nagrzewania się. Prace na dachu budynku zostały wstrzymane a pracownicy w tym czasie wykonywali remont wewnątrz budynku. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk chronionego gatunku oraz po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków prace zostały wznowione. Docelowa kompensacją będzie zamontowanie na elewacji budynku trocinobetonowych budek dla jerzyków. Całego zamieszania można było uniknąć wykonując przed rozpoczęciem prac opinię ornitologiczną, która określiła by dokładnie sposób postępowania oraz harmonogram prac. Podkreślić należy jednak, że na pochwałę zasługuje szybka reakcja i duża determinacja kierownictwa firmy budowlanej.

 

Lut 20 2019 Published by under Bez kategorii

Cały czas jesteśmy bardzo zaangażowani w projekty związane opiniami ornitologicznymi i chiropterologicznymi na potrzeby projektów termomodernizacji budynków. Świadomość społeczna oraz wiedza firm budowlanych jest coraz większe i nacisk na właściwe przeprowadzenie procesu inwestycji zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju również rośnie. Zdarza się nam niestety również spotykać się z opiniami które nie były wykonane z należytą starannością. W skutek czego ucierpiała nie tylko przyroda ale również sam inwestor, który musiał dokonać zmian w harmonogramie prac. Właściwie sporządzona opinia przez wykwalifikowanego ornitologa pozwala uniknąć wielu problemów. Na zdjęciu widoczne budki lęgowe dla wróbli i jerzyków które zawisły na jednym z jarocińskich bloków jako kompensacja przyrodnicza za utracone miejsca gniazdowania.

Chwilowy brak zdjęcia

Sty 25 2019 Published by under Bez kategorii

Powracamy do krakowskiej kamienicy. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpiliśmy do zabezpieczania Kamienicy Paryskiej w Krakowie. Budynek zajmowany był przez oknówki, które upodobały sobie element zdobniczy nad oknami do zakładania gniazda. W roku 2019 zaplanowany kompleksowy remont budynku, w celu minimalizacji oddziaływania go na ptaki podjęliśmy decyzję o zniszczeniu gniazd i zabezpieczeniu wszystkich miejsc zajmowanych przez ptaki za pomocą specjalnych odblaskowych taśm. Rozwiązanie było już stosowane przez naszego ornitologa we wcześniejszych zleceniach i okazało się skuteczne. Po zakończeniu remontu ptaki będą miały nadal dostęp do zajmowanych wcześniej przestrzeni nie zaplanowaliśmy więc działań kompensacyjnych.

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Sty 08 2019 Published by under Bez kategorii

W ostatnim czasie wykonujemy dużo opracowań ornitologicznych jak i chiropterologicznych związanych z termomodernizacją budynków. Projekty te bardzo często realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w danym województwie. Przy tej okazji pragniemy zwrócić uwagę na istotną kwestię, na którą należy położyć duży nacisk podczas realizacji takich przedsięwzięć. Jest to jakość zamawianych opracować zarówno ornitologicznych jaki i chiropterologicznych. Inwestorzy bardzo często uważają, że wykazanie występowania ptaków lub nietoperzy w budynku utrudni realizację inwestycji. Nic bardziej mylnego. Konsekwencje stwierdzenia chronionych gatunków zwierząt na etapie planowania inwestycji są łatwe do przewidzenia, a ich skutki bardzo rzadko wpływają na realizację inwestycji. Ogromne ryzyko niesie za sobą natomiast sytuacja, kiedy inwestor posługuje się opinią, która wbrew faktycznemu stanowi rzeczy nie wykazuje obecności chronionych gatunków ptaków lub nietoperzy. Jednym ze skutków takiej sytuacji może być wstrzymanie budowy przez nadzór budowlany lub nakaz rozbiórki rusztowań, co w konsekwencji często prowadzi do problemów z rozliczeniem dotacji. Dlatego apelujemy do wszystkich inwestorów o weryfikację otrzymanych opracowań jak i rozsądny dobór kryteriów wyboru wykonawcy takich dokumentów.

Next »