Wrz 01 2020 Published by under Bez kategorii

Dzięki współpracy z specjalistami z wielu różnych branży przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację przyrodniczą w Parku Praskim w Warszawie. Przeprowadziliśmy m.in inwentaryzację drzew i krzewów oraz szczegółową inwentaryzację płazów, owadów i ptaków. Wpółprac z wieloma specjalistami pozwala nam podejmować się trudnych wyzwań i realizować zlecenia na możliwie najwyższym poziomie. Właściwa diagnoza stanu środowiska przyrodniczego pozwala na uniknięcie wielu konfliktów podczas realizacji inwestycji. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Park Praski

Inwentaryzacja przyrodnicza Park Praski

Maj 22 2020 Published by under Bez kategorii

Przebudowa Ronda Rateja w Poznaniu to skomplikowana i długotrwała budowa, która pewnie niejedną krewa zagotuje. Jednym z elementów takiej inwestycji jest zaplanowanie oraz przeprowadzenie prac umożliwiających odwodnienie terenu inwestycji na etapie jej eksploatacji. w tym przypadku budowa kolektora ściekowego wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Mając na uwadze okres w jakim prace mają byc realizowane przed wycinka przeprowadziliśmy oględziny ornitologiczne wszystkich drzew przewidzianych do usunięcia 

Kontrola_ornitologiczna_Serafitek

Kwi 16 2020 Published by under Bez kategorii

Remont fragmentu drogi oraz mostu w Kiszkowie to kolejna inwestycja dla której wykonaliśmy ekspertyzę ornitologiczną. Bardzo ciekawą obserwacją była para zimorodków, żerujące w Małej Wełnie. Inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona została na potrzeby procedury związanej z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza ornitologiczna Kiszkowo

Mar 23 2020 Published by under Bez kategorii

W związku z realizacją nowego bloku energetycznego na terenie Zakładów Azotowych w Puławach konieczna była wycinka kilkunastu drzew. Przed wycinką drzew niezależnie od pory roku należy przeprowadzić oględziny przez specjalistę ornitologa, który oceni czy drzewa nie są siedliskiem chronionych gatunków ptaków.  W branży budowlanej panuje ciągle nieprawdziwe przekonanie, że wycinać zimą możną bez takiego dokumentu. Ewentualne wycięcie drzew na którym znajduje się gniazdo chronionego gatunku ptaka naraża kierownika budowy na odpowiedzialność karną. 

Ekspertyza ornitologicza Puławy

Ekspertyza ornitologiczna Puławy

Lut 16 2020 Published by under Bez kategorii

W ramach realizowanych przez naszą firmę inwentaryzacji bardzo dużą część zajmują inwentaryzacja ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Przy tej okazji chcieli byśmy podzielić się dwoma spostrzeżeniami pierwszym z nich jest kwestia zajętości budynków przez ptaki. Często rozpoczynając inwentaryzację słyszymy z ust osób, które nam towarzyszą „…że budynek na pewno nie jest zajęty przez ptaki …”. Otóż prawda jest zupełnie inna. Zdecydowana większość budynków jest zajmowana przez ptaki, co potwierdza konieczność sporządzenia takiej inwentaryzacja. Druga którą chciałbym poruszyć to kwestia obaw o konsekwencje jakie niesie za sobą obecność gatunków chronionych w budynku. Rola eksperta ornitologia jest nie tylko zidentyfikowanie miejsc zajmowanych przez ptaki ale również zaproponowanie zarówno działań kompensacyjnych jak i dostosowanie harmonogramu realizowanych prac do okresu lęgowego. Obecność ptaków czy tez nietoperzy nie oznacza, że inwestycji nie można będzie przeprowadzić. Czasami wystarczy rozpocząć prace na innej niż planowana pierwotnie elewacją, działanie takie pozwala na opuszczenie szczelin zajmowanych przez ptaki przed ich zaklejeniem.  Oczywiście w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów.  

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Sty 22 2020 Published by under Bez kategorii

Legnica była kolejnym przystankiem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę ekspertyz ornitologicznych. Inwentaryzacją ornitologiczną objętych zostało 7 budynków znajdujących się w śródmieściu. Całe szczęście, że świadomość społeczna wzrasta z każdym sezonem i coraz więcej osób, zarówno tych zarządzających budynkami, jak i postronnych chce, aby remonty były realizowane zgodnie ze sztuką i zasadami. 

Inwentaryzacja ornitologiczna Legnica

Inwentaryzacja ornitologiczna Legnica

Next »