Lut 15 2020 Published by under Bez kategorii

Kolejnym punktem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę inwestycji była inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przebudowy portu rzecznego w Ostrołęce. Mimo, że pora obserwacji odbiegała od okresu lęgowego ptaków czy też sezonu wegetacyjnego udało się zebrać materiał, który pozwolił na przeprowadzenie analizy niezbędnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. W skład specjalistów którzy udali się w teren był ornitolog, dendrolog, botanik, herpetolog oraz ichtiolog. Mamy nadzieję, że wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na ostatniej prostej przed realizacją. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Ostrołęka

Gru 08 2019 Published by under Bez kategorii

Częsta niestety tak bywa, że poszerzenie obszaru odkrywki złoża wiąże się z wycinką drzew. Naszym zadaniem była ocena występowania chronionych gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków na tym terenie. Las przeznaczony do wycinki to monokultura sosnowa więc nie stanowił obszaru cennego przyrodniczo a mimo to udało nam się nakłonić w właściciela do opóźnienia wycinki, która pierwotnie była planowana na sierpień do listopada. Działanie to zminimalizowało ryzyko wycięcia drzew na których znajdują się zajęte gniazda ptaków. Przykład tej inwestycji pokazuje, że zawsze istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu.

Las kopalnia kruszywa

Cze 17 2019 Published by under Bez kategorii

Na potrzeby termomodernizacji i remontów budynków realizujemy ostatnio bardzo dużo zleceń w zakresie inwentaryzacji ornitologicznej. Wśród naszych zleceń zdarzają się prawdziwe perełki. Jednym z naszych ostatnich zleceniodawców było Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Ekspertyza ornitologiczna dotyczyła budynku Rotundy Panoramy Racławickiej !. Podczas oględzin budynku mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać budynek z zupełnie innej strony niż zwiedzający. Oględziny wykazały, że budynek równie często jak turyści odwiedzają ptaki. Głównym gatunkiem zajmującym budynek był wróbel (Passer domesticus), ptaki zajmowały otwory technologiczne w filarach. Warto podkreślić, że wróble objęty jest ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Lip 19 2018 Published by under Bez kategorii

Sezon lęgowy ptaków w pełni, ptaki pracują w pocie czoła by wykarmić młode. U nas też ręce pełne roboty w ostatnich miesiącach wykonaliśmy ekspertyzy o występowaniu chronionych gatunków zwierząt dla blisko 50 budynków rozlokowanych w całej Polsce. Nasi specjaliści odwiedzili Bytom, Zabrze, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynię, Warszawę, Zieloną Górę, Szczecin oraz wiele innych mniejszych miast i miasteczek na terenie całego kraju. Przy tej okazji chcielibyśmy zaapelować o szczególne zwrócenie uwagi na jakość dokumentów, które przy tej okazji powstają. Ekspertyza powinna zawierać przynajmniej metodykę przeprowadzonych obserwacji zawierającą datę i godziny kontroli, wyniki kontroli wraz z podaną szczegółową lokalizacją gniazd zajmowanych przez ptaki. Dokumentacja powinna tez zawierać informacje o zakresie koniecznej do przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej (w przypadku stwierdzenia obecności ptaków). Równie ważnym elementem jest dokumentacja fotograficzna. Przy tej okazji podkreślić należy, że zgodnie z dostępnymi informacjami w publikacjach naukowych nawet 98% budynków jest zajmowane w jakimś stopniu przez ptaki. Właściwa diagnoza wykonana przez specjalistę pozwala uniknąć problemów które może napotkać inwestor na późniejszym etapie realizacji inwestycji do których zaliczyć można m.in. wstrzymanie prowadzonego remontu przez nadzór budowlany.

Cze 11 2018 Published by under Bez kategorii

W najbliższym czasie na terenie Jarocina planowana jest niespotykana na tą skalę termomodernizacja budynków mieszkalnych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) planowane są prace związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej 29 budynków mieszkalnych. Prace budowlane sfinansowane mają zostać z pożyczki JESSICA 2 udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby przeprowadzone działanie nie oddziaływały negatywnie na chronione gatunki zwierząt prowadzone są obserwacje zarówno ornitofauny jak i chiropterofauny zamieszkującej budynki. Kolejnym krokiem będzie takie zaplanowanie prac tak by w możliwie jak najmniejszym stopniu szkodziły one tym zwierzętom. Ostatnim etapem przyrodniczej części prac będzie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej polegającej najczęściej na zawieszeniu na ocieplanym budynku specjalnych budek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Koszty przeprowadzenie kompensacji bardzo rzadko przekraczają 1 % planowanych wydatków na inwestycję a korzyści z obecności ptaków i nietoperzy w naszym otoczeniu są nie do przecenienia. Przykładowo sikory są bardzo skutecznym narzędziem walki z komarami natomiast jerzyki to nasza biologiczna broń w walce z komarami oraz „meszkami”. Jeden ptak zjada dziennie około 2 tysięcy komarów. Właściwie oraz rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza pozwala tak zaplanować prace by jerzyk był syty i mieszkańcy zadowoleni. 

Mar 21 2018 Published by under Bez kategorii

Mimo okresu zimowego prace w naszej firmie idą pełną parą. Ostatnio pracownicy naszej firmy wykonywali spore zlecenie na śląsku. Wykonanie rzetelnej opinii ornitologicznej w okresie zimowym jest zdecydowanie trudniejsze niż latem. Wymaga też zdecydowanie większego zaangażowania, zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych jak i ze strony obserwatora. Tym prazem po wykonaniu szczegółowych oględzin całego budynku z powierzchni terenu konieczne okazało się skorzystanie z pomocy podnośnika koszowego i kamery endoskopowej. Zainteresowanie naszego ornitologa wzbudziły szczeliny na łączeniu elewacji (wykonanej z płyt azbestowych) z połacią dachu. Przypuszczenia okazały się słuszne, inspekcja szczelin z wykorzystaniem kamery endoskopowej pozwoliła stwierdzić gniazda jerzyków. Dzięki tej obserwacji wspólnie z zarządcą budynku opracowaliśmy harmonogram prac termomodernizacyjnych w taki sposób by ptakom nie stała się krzywda.

Opinia na śląsku

Next »