Zabezpieczenie budynku w Radomsku

20.02.2020

Jednym z etapów sprawowanego nadzoru ornitologicznego nad realizacją prac termomodernizacyjnych jest kontrola właściwego zabezpieczenia budynku przed rozpoczęciem prac. Działania ornitologa prowadzone są zarówno w zakresie sprawdzenia czy szczeliny zajmowane przez ptaki zostały opuszczone oraz czy zabezpieczenia są wykonane w sposób właściwy i trwały. W tym przypadku realizowaliśmy również fizyczne prace związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomsku. Prace prowadzone były z wykorzystaniem podnośnika koszowego który umożliwił sprawne zaklejenie wszystkich szczelin. Zgodnie z praktyką szczeliny wypełnione zostały szybkoschnącą pianką montażową a następnie zabezpieczone z zewnątrz zaprawą murarską. Taki sposób zabezpieczenia minimalizuje zajęcie przestrzeni przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Ważne jest by nie stosować wyłącznie pianki, która może zostać wyskubana przez ptaki. 

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Zabezpieczenie budynku w Radomsku