Lut 20 2020 Published by under Bez kategorii

Jednym z etapów sprawowanego nadzoru ornitologicznego nad realizacją prac termomodernizacyjnych jest kontrola właściwego zabezpieczenia budynku przed rozpoczęciem prac. Działania ornitologa prowadzone są zarówno w zakresie sprawdzenia czy szczeliny zajmowane przez ptaki zostały opuszczone oraz czy zabezpieczenia są wykonane w sposób właściwy i trwały. W tym przypadku realizowaliśmy również fizyczne prace związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomsku. Prace prowadzone były z wykorzystaniem podnośnika koszowego który umożliwił sprawne zaklejenie wszystkich szczelin. Zgodnie z praktyką szczeliny wypełnione zostały szybkoschnącą pianką montażową a następnie zabezpieczone z zewnątrz zaprawą murarską. Taki sposób zabezpieczenia minimalizuje zajęcie przestrzeni przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Ważne jest by nie stosować wyłącznie pianki, która może zostać wyskubana przez ptaki. 

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Sty 26 2020 Published by under Bez kategorii

Nietypowym zleceniem jakie ostatnio realizowaliśmy była opinia w Krakowie. Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby przedsięwzięcie polegającego na budowie nowej instalacji radiokomunikacyjnej – stacji bazowej transmisji danych na dachu istniejącego budynku. Sama opinia dotyczyła nie tyle wpływy fal elektromagnetycznych na zwierzęta co ewentualnych zniszczeń wykonanych realizacją prac budowlanych. Nasz ornitolog dokonał bardzo szczegółowego przeglądu całego budynku, wraz z kontrolą dachu.26

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Sty 15 2020 Published by under Bez kategorii

Pracownicy firmy zajmującą się obsługą techniczną stacji paliw zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu prac remontowych związanych z wymianą dachu nad peronami stacji. Problemem okazały się gołębie miejskie, które bardzo licznie zajmowały tą przestrzeń przy okazji oczywiście znacznie ją zanieczyszczając. Odchody gołębi są dość niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować m.in. kryptokokozę. Niemniej jednak gołąb miejski objęty jest ochroną częściową i jego siedliska i gniazda podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość usuwania gniazd bez zezwolenia pod warunkiem, że w gniazdach nie znajdują się jaja ani pisklaki. Naszym zdaniem była ocena tego stanu. Ornitolog zajmujący się sprawą po stwierdzeniu, że w przestrzeni nie ma jaj ani ptaków zalecił również zastosowanie specjalnych rozwiązań technicznych, które miały umożliwić ptakom opuszczenie przestrzeni a zarazem uniemożliwić jej ponowne zajęcie przez ptaki.

Opinia ornitologiczna Wroclaw

Wrz 30 2019 Published by under Bez kategorii

Prace związane z wycinką drzew poprzedzone zostały oględzinami wykonanymi przez ornitologa w celu oceny zajętości przez ptaki. Drzewa rosły na terenie jednostek wojskowych w niemal całym trójmieście. Przy tej okazji chcieli byśmy zwrócić uwagę na niewłaściwą interpretację „okresu lęgowego”. Przyjęło się, że okres ten przypada od 1 marca do 15 października. Poza tym bardzo często uważa się, że można bez żadnego zezwolenia niszczyć gniazda i wycinać dziuplaste drzewa. Nic bardziej mylnego ! Niewłaściwa interpretacja wynika najprawdopodobniej z błędnego rozumienia zapisów  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 9 wprowadza odstępstwo od zakazu „usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne„. Z przytoczonych zapisów jasno wynika, że odstępstwo to wymaga spełnienia pewnych okoliczności, ponadto zgodnie z interpretacją przepisów przez RDOŚ w Poznaniu w przypadku drzew zajętych przez ptaki stają się one ich siedliskiem a tym samym odstępstwo w przypadku zaistnienie ww. okoliczności daj możliwość jedynie usunięcia gniazda nie daje ono możliwości wycinki drzewa, które jest siedliskiem tych ptaków. Podobnie w przypadku budynków nawet w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w rozporządzeniu dopuszcza się jedynie usunięcie gniazda bez niszczenia siedliska. Co to oznacza w praktyce ? Możliwe jest fizyczne usunięcie gniazda, przy czym nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia działań których celem było by uniemożliwienie ptakom zajęcie tej przestrzeni w kolejnym okresie lęgowym.   

Fotografia ornitologiczna

 

Lip 19 2018 Published by under Bez kategorii

Sezon lęgowy ptaków w pełni, ptaki pracują w pocie czoła by wykarmić młode. U nas też ręce pełne roboty w ostatnich miesiącach wykonaliśmy ekspertyzy o występowaniu chronionych gatunków zwierząt dla blisko 50 budynków rozlokowanych w całej Polsce. Nasi specjaliści odwiedzili Bytom, Zabrze, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynię, Warszawę, Zieloną Górę, Szczecin oraz wiele innych mniejszych miast i miasteczek na terenie całego kraju. Przy tej okazji chcielibyśmy zaapelować o szczególne zwrócenie uwagi na jakość dokumentów, które przy tej okazji powstają. Ekspertyza powinna zawierać przynajmniej metodykę przeprowadzonych obserwacji zawierającą datę i godziny kontroli, wyniki kontroli wraz z podaną szczegółową lokalizacją gniazd zajmowanych przez ptaki. Dokumentacja powinna tez zawierać informacje o zakresie koniecznej do przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej (w przypadku stwierdzenia obecności ptaków). Równie ważnym elementem jest dokumentacja fotograficzna. Przy tej okazji podkreślić należy, że zgodnie z dostępnymi informacjami w publikacjach naukowych nawet 98% budynków jest zajmowane w jakimś stopniu przez ptaki. Właściwa diagnoza wykonana przez specjalistę pozwala uniknąć problemów które może napotkać inwestor na późniejszym etapie realizacji inwestycji do których zaliczyć można m.in. wstrzymanie prowadzonego remontu przez nadzór budowlany.

Sty 29 2018 Published by under Bez kategorii

Nasza firma realizuje wiele projektów związanych z ochroną środowiska na terenie całego kraju w tym nadzory przyrodnicze oraz ekspertyzy ornitologiczne. Dla przykładu w najbliższych tygodniach nasi specjaliści będą obecni zarówno w gm. Limanowa woj. małopolskie jak i w gminie Giżycko woj. warmińsko-mazurskie. W związku z czym podjęliśmy decyzję o zadbaniu nie tylko o bezpieczeństwo przyrody ale i własne. Nasi pracownicy odbyli szkolenie z bezpiecznej jazdy w SKODA Auto Szkoła. Podczas zajęć ćwiczyliśmy kilka manewrów, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo nie tylko kierowcy ale i pozostałych uczestników ruchu.

Szkolenie z bezpiecznej jazdy

Szkolenie z bezpiecznej jazdy

Next »