Lut 20 2020 Published by under Bez kategorii

Jednym z etapów sprawowanego nadzoru ornitologicznego nad realizacją prac termomodernizacyjnych jest kontrola właściwego zabezpieczenia budynku przed rozpoczęciem prac. Działania ornitologa prowadzone są zarówno w zakresie sprawdzenia czy szczeliny zajmowane przez ptaki zostały opuszczone oraz czy zabezpieczenia są wykonane w sposób właściwy i trwały. W tym przypadku realizowaliśmy również fizyczne prace związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomsku. Prace prowadzone były z wykorzystaniem podnośnika koszowego który umożliwił sprawne zaklejenie wszystkich szczelin. Zgodnie z praktyką szczeliny wypełnione zostały szybkoschnącą pianką montażową a następnie zabezpieczone z zewnątrz zaprawą murarską. Taki sposób zabezpieczenia minimalizuje zajęcie przestrzeni przez ptaki w kolejnym sezonie lęgowym. Ważne jest by nie stosować wyłącznie pianki, która może zostać wyskubana przez ptaki. 

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Zabezpieczenie budynku w Radomsku

Lis 14 2019 Published by under Bez kategorii

Ekspertyzy ornitologiczne to specjalność naszej firmy. Kolejną naszą realizacją jest ekspertyza ornitologiczna na potrzeby wycinki drzew kolidujących z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława – Strzegowo. Prace badawcze prowadzone były w sezonie lęgowym ptaków co z jednej strony dało nam lepsze wyniki a z drugiej strony ulistnione drzewa i krzewy powodowały trudności w odnajdywaniu gniazd. Jednym z gniazd jakie stwierdził nasz ornitolog było gniazdo gąsiorka. Jest to ptaszek, który w bardzo charakterystyczny sposób oznacz swój rewir. Mimo niepozornego wyglądu gąsiorek to doskonały drapieżnik, poluje głownie na owady i małe kręgowce i może nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że swoje ofiary często nabija na ciernie lub kolce krzewów i drzew. Działanie takie ma głównie dwojakie podłoże z jednej strony w ten sposób zmagazynowany pokarm pozwala przetrwać cięższe okresy z drugiej strony daje on tym samym znać samicom jak silnym samce jest, co ma je skłonić do stworzenia z nim pary.

Ekspertyza ornitologiczna

Paź 11 2019 Published by under Bez kategorii

Na początku maja tego roku otrzymaliśmy telefon z prośbą o pomoc. Pracownicy budowlani rozpoczęli remont jednego z budynku w Głogowie. Prace rozpoczęły się od demontażu dachu budynku a tym samym do otwarcia przestrzeni stropodachowej. Realizacja robót wzbudziła niepokój jednej z mieszkanek, która poinformowała kierownika budowy, że obserwowała aktywność jerzyków w rejonie tego budynku w zeszłym sezonie lęgowym. Stropodach został już rozebrany więc samo wstrzymanie prac na niewiele by się zadało. Po konsultacji z ornitologiem z naszej firmy zapadła decyzja o budowę tymczasowych schronów dla tych ptaków tak aby mogły ona przystąpić do lęgów jeszcze w tym roku. Czasu było mało ale determinacja pracowników firmy wykonującej remontu budynku była na tyle skuteczna, że w ciągu dwóch dni powstały specjalne tymczasowe budki dla jerzyków, wykonane zostały one z płyty wiórowej i dodatkowo zabezpieczone styropianem na okoliczność nadmiernego nagrzewania się. Prace na dachu budynku zostały wstrzymane a pracownicy w tym czasie wykonywali remont wewnątrz budynku. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk chronionego gatunku oraz po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków prace zostały wznowione. Docelowa kompensacją będzie zamontowanie na elewacji budynku trocinobetonowych budek dla jerzyków. Całego zamieszania można było uniknąć wykonując przed rozpoczęciem prac opinię ornitologiczną, która określiła by dokładnie sposób postępowania oraz harmonogram prac. Podkreślić należy jednak, że na pochwałę zasługuje szybka reakcja i duża determinacja kierownictwa firmy budowlanej.

 

Mar 28 2019 Published by under Bez kategorii

Pragniemy przypomnieć, że nasza firma prowadzi również nadzory przyrodnicze na inwestycja o nieco mniejszej randze. Pod koniec marca podpisaliśmy umowę na prowadzenie usług nadzoru przyrodniczego na potrzeby realizacji drogowej obwodnicy Gostynia w woj. wielkopolskim. Pierwszym etap prac jest budowa niespełna dwukilometrowej łącznicy. Naszą pracę rozpoczęliśmy od sprawdzenia drzew przewidzianych do usunięcia przez ornitologa który ocenił czy są one zajmowane przez chronione gatunki ptaków. Następnie nasz botanik przeprowadził ocenę terenu trasy na okoliczność występowania chronionych gatunków roślin. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG z którą mieliśmy już okazję niejednokrotnie współpracować przy różnego rodzaju inwestycjach.

Nadzór przyrodniczy Gostyń

Sty 25 2019 Published by under Bez kategorii

Powracamy do krakowskiej kamienicy. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpiliśmy do zabezpieczania Kamienicy Paryskiej w Krakowie. Budynek zajmowany był przez oknówki, które upodobały sobie element zdobniczy nad oknami do zakładania gniazda. W roku 2019 zaplanowany kompleksowy remont budynku, w celu minimalizacji oddziaływania go na ptaki podjęliśmy decyzję o zniszczeniu gniazd i zabezpieczeniu wszystkich miejsc zajmowanych przez ptaki za pomocą specjalnych odblaskowych taśm. Rozwiązanie było już stosowane przez naszego ornitologa we wcześniejszych zleceniach i okazało się skuteczne. Po zakończeniu remontu ptaki będą miały nadal dostęp do zajmowanych wcześniej przestrzeni nie zaplanowaliśmy więc działań kompensacyjnych.

Ekspertyza ornitologiczna Kraków

Sie 15 2018 Published by under Bez kategorii

Nadzory przyrodnicze realizowane przez naszą firmę pochłaniają nas w całości. Nasi specjaliści ostatnimi czasy pracują w pocie czoła i walczą na wielu frontach. Ornitolodzy na budowie gazociągu odnaleźli siedlisko brzegówek w skarpie wykopu. Herpetolog na budowie trasy S5 odnalazł zastoisko wody zajmowane przez płazy, które trzeba było wyłapać i ewakuować. Entomolog natomiast, w drzewach przewidzianych do wycinki w związku z modernizacją linii kolejowej, odnalazł siedlisko pachnicy dębowej. Kwestie ochrony przyrody na terenie budowy są bardzo ważne i z roku na rok świadomość „budowlańców” jest coraz większa, z drugiej strony jednak stoją sztywne harmonogramy realizacji robót. Dzięki profesjonalnemu podejściu udaje nam się jednak godzić te interesy. Naszym motto, którym kierujemy się w ostatnim miesiącu naszych prac są słowa Winstona Churchilla „Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się!”

Prace budowlane

Nadzór przyrodniczy S5

Next »