Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Rogowie

16.02.2020

W ramach realizowanych przez naszą firmę inwentaryzacji bardzo dużą część zajmują inwentaryzacja ornitologiczne i chiropterologiczne na potrzeby przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Przy tej okazji chcieli byśmy podzielić się dwoma spostrzeżeniami pierwszym z nich jest kwestia zajętości budynków przez ptaki. Często rozpoczynając inwentaryzację słyszymy z ust osób, które nam towarzyszą „…że budynek na pewno nie jest zajęty przez ptaki …”. Otóż prawda jest zupełnie inna. Zdecydowana większość budynków jest zajmowana przez ptaki, co potwierdza konieczność sporządzenia takiej inwentaryzacja. Druga którą chciałbym poruszyć to kwestia obaw o konsekwencje jakie niesie za sobą obecność gatunków chronionych w budynku. Rola eksperta ornitologia jest nie tylko zidentyfikowanie miejsc zajmowanych przez ptaki ale również zaproponowanie zarówno działań kompensacyjnych jak i dostosowanie harmonogramu realizowanych prac do okresu lęgowego. Obecność ptaków czy tez nietoperzy nie oznacza, że inwestycji nie można będzie przeprowadzić. Czasami wystarczy rozpocząć prace na innej niż planowana pierwotnie elewacją, działanie takie pozwala na opuszczenie szczelin zajmowanych przez ptaki przed ich zaklejeniem.  Oczywiście w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów.  

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo

Inwentaryzacja Ornitologiczna Rogowo