Inwentaryzacja przyrodnicza w Ostrołęce

15.02.2020

Kolejnym punktem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę inwestycji była inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przebudowy portu rzecznego w Ostrołęce. Mimo, że pora obserwacji odbiegała od okresu lęgowego ptaków czy też sezonu wegetacyjnego udało się zebrać materiał, który pozwolił na przeprowadzenie analizy niezbędnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. W skład specjalistów którzy udali się w teren był ornitolog, dendrolog, botanik, herpetolog oraz ichtiolog. Mamy nadzieję, że wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na ostatniej prostej przed realizacją. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Ostrołęka