Lut 15 2020 Published by under Bez kategorii

Kolejnym punktem na mapie zrealizowanych przez naszą firmę inwestycji była inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przebudowy portu rzecznego w Ostrołęce. Mimo, że pora obserwacji odbiegała od okresu lęgowego ptaków czy też sezonu wegetacyjnego udało się zebrać materiał, który pozwolił na przeprowadzenie analizy niezbędnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. W skład specjalistów którzy udali się w teren był ornitolog, dendrolog, botanik, herpetolog oraz ichtiolog. Mamy nadzieję, że wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na ostatniej prostej przed realizacją. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Ostrołęka

Maj 20 2019 Published by under Bez kategorii

Pracownicy naszej firmy przeprowadzili na zlecenie PKP PLK monitoring płazów obecnych w zbiorniku wodnym w znajdującym się przy zmodernizowanej linii kolejowej E59. W trakcie monitoringu przed realizacyjnego w zbiorniku tym stwierdzono obecność ropuchy szarej, żaby jeziorkowej oraz żab wodnych. Konieczność przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji oraz oceny jakości siedliska wynikała z Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla tej inwestycji. Nasz herpetolog w celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników przeprowadził trzy kontrole obszaru w tym jedną nocną. W wyniku inwentaryzacji płazów przeprowadzonych przez naszą firmę okazało się, że zbiornik zajmowany jest między innymi przez kumaka nizinnego wymienionego w II załączniku Konwencji Berneńskiej oraz II i IV załączniku Dyrektywy siedliskowej. Liczba gatunków zasiedlających staw pozwoliła stwierdzić, że w trakcie realizowanych prac budowlanych nie doszło do zniszczenia siedliska a tym samym nie zachodzi konieczność budowy siedliska zastępczego.Żaba zielona

Sie 15 2018 Published by under Bez kategorii

Nadzory przyrodnicze realizowane przez naszą firmę pochłaniają nas w całości. Nasi specjaliści ostatnimi czasy pracują w pocie czoła i walczą na wielu frontach. Ornitolodzy na budowie gazociągu odnaleźli siedlisko brzegówek w skarpie wykopu. Herpetolog na budowie trasy S5 odnalazł zastoisko wody zajmowane przez płazy, które trzeba było wyłapać i ewakuować. Entomolog natomiast, w drzewach przewidzianych do wycinki w związku z modernizacją linii kolejowej, odnalazł siedlisko pachnicy dębowej. Kwestie ochrony przyrody na terenie budowy są bardzo ważne i z roku na rok świadomość „budowlańców” jest coraz większa, z drugiej strony jednak stoją sztywne harmonogramy realizacji robót. Dzięki profesjonalnemu podejściu udaje nam się jednak godzić te interesy. Naszym motto, którym kierujemy się w ostatnim miesiącu naszych prac są słowa Winstona Churchilla „Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się!”

Prace budowlane

Nadzór przyrodniczy S5

Wrz 01 2017 Published by under Bez kategorii

Rozpoczął się wrzesień a wraz z nim okres migracji płazów. Na prowadzonych przez Nas budowach nadszedł tym samym czas wzmożonych prac. Podczas przeprowadzonych kontroli w przypadku inwestycji liniowych dokonaliśmy szczegółowej oceny zabezpieczeń uniemożliwiających wtargnięcie płazów na teren budowy. Bardzo ważne jest właściwe wykonanie takich zabezpieczeń, kluczową rolę odrywa materiał z jakiego zostało ono wykonane oraz sposób jego budowy. W zakresie materiału w przypadku ogrodzeń tymczasowych ogrodzenia takie wykonuje się głownie z agrotkaniny, która jest materiałem stosunkowo trwałym a jednocześnie tania. Bardzo ważne jest aby płotki te stawiane były we właściwym miejscu i by były we właściwy sposób zakończone.