Ochrona drzew na budowie

15.04.2019

Prowadząc nadzory przyrodnicze nad inwestycjami zdarza się, że musimy podejmować działania zmierzające do minimalizacji szkody polegającej na uszkodzeniu drzew. Ciężki sprzęt pracujący w lesie bardzo często przypomina słonia w składzie porcelany. Zdarza się, że uszkodzone zostaną pnie drzew lub gałęzie znajdujące się w rejonie prowadzonych robót. W sytuacji uszkodzenia pnia miejsce uszkodzenia należy wstępnie oczyścić a następnie uformować ranę przy pomocy struga lub dłuta a następnie zamalować uszkodzenie preparatem typu sztuczna kora. Preparat ten tworzy powłokę zabezpieczającą rośliny przed czynnikami zewnętrznymi, która jednocześnie przepuszcza powietrze. Działania te są tym bardziej skuteczne im wcześniej zostaną podjęte. Drzewa posiadają rezerwy energetyczne, z których mogą korzystać dla kompensacji uszkodzeń. Dzięki tym zapasom są w stanie szybko reagować na uszkodzenia i przeciwdziałać ich skutkom.

Ochrona drzew