Wrz 01 2020 Published by under Bez kategorii

Dzięki współpracy z specjalistami z wielu różnych branży przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację przyrodniczą w Parku Praskim w Warszawie. Przeprowadziliśmy m.in inwentaryzację drzew i krzewów oraz szczegółową inwentaryzację płazów, owadów i ptaków. Wpółprac z wieloma specjalistami pozwala nam podejmować się trudnych wyzwań i realizować zlecenia na możliwie najwyższym poziomie. Właściwa diagnoza stanu środowiska przyrodniczego pozwala na uniknięcie wielu konfliktów podczas realizacji inwestycji. 

Inwentaryzacja przyrodnicza Park Praski

Inwentaryzacja przyrodnicza Park Praski

Lip 11 2020 Published by under Bez kategorii

Inwentaryzacja drzew choć wykonywana jest jako jeden z pierwszych elementów prac projektowych jest bardzo istotna, jej szczegółowość ma wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe oraz przekłada się na działania jakie należy podjąć w ramach przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki realizacji prac inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem sprzętu RTK osiągamy dokładność na poziomie kilku centymetrów w namierzaniu lokalizacji drzew. 

Inwentaryzacja drzew i krzewów

DCIM101MEDIADJI_0567.JPG

Mar 22 2020 Published by under Bez kategorii

Dzięki ciągłemu rozwojowi wachlarza świadczonych usług nasza firma wykonuje również inwentaryzacja dendrologiczne. Prace prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu geodezyjnego co pozwala precyzyjna nanosić lokalizację drzew na mapy do celów projektowych. Jest to bardzo istotna kwestia ze względu na fakt, że tylko właściwe umiejscowienie drzew na mapie pozwala uniknąć bardzo kosztownych zarówno wizerunkowo jak i materialnie pomyłek związanych z wycinką drzew znajdujących się np. poza granicami działki ewidencyjnej na które zlokalizowana jest inwestycja. 

Inwentaryzacja dendrologiczna Zalesie

Inwentaryzacja dendrologiczna Zalesie

Paź 23 2019 Published by under Bez kategorii

Jednym z największych zleceń jakie realizowaliśmy w ostatnim czasie była inwentaryzacje dendrologiczna drzew znajdujących się w granicach pasa budowlano-montażowego wyznaczonego na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia.  Cała inwestycja okalała Olsztyn a jej długość wynosiła blisko 30 kilometrów. Teren inwestycji była bardzo zróżnicowany i obejmował zarówno tereny leśne jak i pola oraz tereny zurbanizowane. W realizację inwentaryzacji podczas prac terenowych zaangażowanych było sześć osób, które stworzyły dwa zespoły. W składzie każdego z nich znajdował się geodeta wyposażony w sprzęt wykorzystujący technologię RTK która daje precyzyjność pomiarów na poziomie 2cm oraz dwóch przyrodników z doświadczeniem w rozpoznawaniu drzew oraz dokonywaniu pomiarów wysokości i pierśnicy drzew. Dzięki sprawnej organizacji pracy prace udało się wykonać przed czasem co skróciło znacznie proces projektowania instalacji oraz uzyskania stosownych zezwoleń.

Inwentaryzacja dendrologiczna Olsztyn

Kwi 15 2019 Published by under Bez kategorii

Prowadząc nadzory przyrodnicze nad inwestycjami zdarza się, że musimy podejmować działania zmierzające do minimalizacji szkody polegającej na uszkodzeniu drzew. Ciężki sprzęt pracujący w lesie bardzo często przypomina słonia w składzie porcelany. Zdarza się, że uszkodzone zostaną pnie drzew lub gałęzie znajdujące się w rejonie prowadzonych robót. W sytuacji uszkodzenia pnia miejsce uszkodzenia należy wstępnie oczyścić a następnie uformować ranę przy pomocy struga lub dłuta a następnie zamalować uszkodzenie preparatem typu sztuczna kora. Preparat ten tworzy powłokę zabezpieczającą rośliny przed czynnikami zewnętrznymi, która jednocześnie przepuszcza powietrze. Działania te są tym bardziej skuteczne im wcześniej zostaną podjęte. Drzewa posiadają rezerwy energetyczne, z których mogą korzystać dla kompensacji uszkodzeń. Dzięki tym zapasom są w stanie szybko reagować na uszkodzenia i przeciwdziałać ich skutkom.

Ochrona drzew

Mar 03 2019 Published by under Bez kategorii

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez NIK .Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe. Ponadto nie wiadomo gdzie dokładnie, ani ile cennych przyrodniczo obiektów znajduje się w naszym kraju. Występują bowiem istotne różnice w danych pomiędzy centralnym rejestrem, regionalnymi rejestrami i GUS. Niemal połowa gmin miała nieaktualne dane o swoich  lokalnych formach ochrony przyrody, a 41 proc. gmin nie miało aktualnego programu ochrony środowiska.

Na szczęście problem ten nie dotyczy wszystkich gmin wspólnie z naszym dendrologiem zrealizowaliśmy zlecenie z Gminy Zduny w pow. krotoszyńskim na inwentaryzację pomników przyrody. Zinwentaryzowaliśmy łącznie 313 drzew. Dzięki użyciu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego udało się ustalić szczegółową lokalizację wszystkich drzew, co pozwoli na unifikację danych przestrzennych będących w posiadaniu gminy.

Pomnik przyrody

Next »