Sty 20 2020 Published by under Bez kategorii

Coraz częściej pracownicy naszej firmy wykonują inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeb realizacji inwestycji. Kolejne nasze zlecenie dotyczyło aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby budowy linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań – Wrocław etap IV. W skład zespołu realizującego zadanie wchodził zarówno dendrolog jak i geodeta. Współpraca z geodetą gwarantuje wykonanie prac w z należytą starannością, jest to kluczowe przy inwestycjach liniowych, gdzie trudno jest wyznaczyć granice opracowania.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Paź 23 2019 Published by under Bez kategorii

Jednym z największych zleceń jakie realizowaliśmy w ostatnim czasie była inwentaryzacje dendrologiczna drzew znajdujących się w granicach pasa budowlano-montażowego wyznaczonego na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia.  Cała inwestycja okalała Olsztyn a jej długość wynosiła blisko 30 kilometrów. Teren inwestycji była bardzo zróżnicowany i obejmował zarówno tereny leśne jak i pola oraz tereny zurbanizowane. W realizację inwentaryzacji podczas prac terenowych zaangażowanych było sześć osób, które stworzyły dwa zespoły. W składzie każdego z nich znajdował się geodeta wyposażony w sprzęt wykorzystujący technologię RTK która daje precyzyjność pomiarów na poziomie 2cm oraz dwóch przyrodników z doświadczeniem w rozpoznawaniu drzew oraz dokonywaniu pomiarów wysokości i pierśnicy drzew. Dzięki sprawnej organizacji pracy prace udało się wykonać przed czasem co skróciło znacznie proces projektowania instalacji oraz uzyskania stosownych zezwoleń.

Inwentaryzacja dendrologiczna Olsztyn

Kwi 15 2019 Published by under Bez kategorii

Prowadząc nadzory przyrodnicze nad inwestycjami zdarza się, że musimy podejmować działania zmierzające do minimalizacji szkody polegającej na uszkodzeniu drzew. Ciężki sprzęt pracujący w lesie bardzo często przypomina słonia w składzie porcelany. Zdarza się, że uszkodzone zostaną pnie drzew lub gałęzie znajdujące się w rejonie prowadzonych robót. W sytuacji uszkodzenia pnia miejsce uszkodzenia należy wstępnie oczyścić a następnie uformować ranę przy pomocy struga lub dłuta a następnie zamalować uszkodzenie preparatem typu sztuczna kora. Preparat ten tworzy powłokę zabezpieczającą rośliny przed czynnikami zewnętrznymi, która jednocześnie przepuszcza powietrze. Działania te są tym bardziej skuteczne im wcześniej zostaną podjęte. Drzewa posiadają rezerwy energetyczne, z których mogą korzystać dla kompensacji uszkodzeń. Dzięki tym zapasom są w stanie szybko reagować na uszkodzenia i przeciwdziałać ich skutkom.

Ochrona drzew

Mar 03 2019 Published by under Bez kategorii

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez NIK .Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe. Ponadto nie wiadomo gdzie dokładnie, ani ile cennych przyrodniczo obiektów znajduje się w naszym kraju. Występują bowiem istotne różnice w danych pomiędzy centralnym rejestrem, regionalnymi rejestrami i GUS. Niemal połowa gmin miała nieaktualne dane o swoich  lokalnych formach ochrony przyrody, a 41 proc. gmin nie miało aktualnego programu ochrony środowiska.

Na szczęście problem ten nie dotyczy wszystkich gmin wspólnie z naszym dendrologiem zrealizowaliśmy zlecenie z Gminy Zduny w pow. krotoszyńskim na inwentaryzację pomników przyrody. Zinwentaryzowaliśmy łącznie 313 drzew. Dzięki użyciu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego udało się ustalić szczegółową lokalizację wszystkich drzew, co pozwoli na unifikację danych przestrzennych będących w posiadaniu gminy.

Pomnik przyrody

Lut 15 2019 Published by under Bez kategorii

Kolejnym dużym projektem na naszym koncie jest inwentaryzacji dendrologiczna na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000. Podczas wyprawy zinwentaryzowaliśmy blisko tysiąc drzew. Dzięki wykorzystaniu technologii RTK uzyskaliśmy precyzyjne pomiary wszystkich drzew. RTK to technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Sam projekt jest również bardzo ciekawy ponieważ dotyczy ostatniego odcinka gazociągu tranzytowego, który swój początek ma w terminalu LNG w Świnoujściu a kończy się połączeniem ze Słowacją. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowić będzie istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Chwilowy brak zdjęcia

Sty 04 2019 Published by under Bez kategorii

Rozwijający się rynek wymusza rozwój na naszej firmie. Tym razem mierzyliśmy się z inwentaryzacją dendrologiczną. Inwestycja polegać ma na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie Legnicy. Łączna długość planowanego rurociągu to 18,3 km. Z przeprowadzonej przez naszego dendrologa inwentaryzacji wynika, że teren pasa montażowego porośnięty około 1 300 drzewami. W prowadzonych przez naszych dendrologów inwentaryzacjach wykorzystujemy urządzenia korzystające z technologii RTG. Technologia ta pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym (bez wykonywania obliczeń po pomiarze w tzw. post-processingu).