Paź 23 2019 Published by under Bez kategorii

Jednym z największych zleceń jakie realizowaliśmy w ostatnim czasie była inwentaryzacje dendrologiczna drzew znajdujących się w granicach pasa budowlano-montażowego wyznaczonego na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia.  Cała inwestycja okalała Olsztyn a jej długość wynosiła blisko 30 kilometrów. Teren inwestycji była bardzo zróżnicowany i obejmował zarówno tereny leśne jak i pola oraz tereny zurbanizowane. W realizację inwentaryzacji podczas prac terenowych zaangażowanych było sześć osób, które stworzyły dwa zespoły. W składzie każdego z nich znajdował się geodeta wyposażony w sprzęt wykorzystujący technologię RTK która daje precyzyjność pomiarów na poziomie 2cm oraz dwóch przyrodników z doświadczeniem w rozpoznawaniu drzew oraz dokonywaniu pomiarów wysokości i pierśnicy drzew. Dzięki sprawnej organizacji pracy prace udało się wykonać przed czasem co skróciło znacznie proces projektowania instalacji oraz uzyskania stosownych zezwoleń.

Inwentaryzacja dendrologiczna Olsztyn

Kwi 15 2019 Published by under Bez kategorii

Prowadząc nadzory przyrodnicze nad inwestycjami zdarza się, że musimy podejmować działania zmierzające do minimalizacji szkody polegającej na uszkodzeniu drzew. Ciężki sprzęt pracujący w lesie bardzo często przypomina słonia w składzie porcelany. Zdarza się, że uszkodzone zostaną pnie drzew lub gałęzie znajdujące się w rejonie prowadzonych robót. W sytuacji uszkodzenia pnia miejsce uszkodzenia należy wstępnie oczyścić a następnie uformować ranę przy pomocy struga lub dłuta a następnie zamalować uszkodzenie preparatem typu sztuczna kora. Preparat ten tworzy powłokę zabezpieczającą rośliny przed czynnikami zewnętrznymi, która jednocześnie przepuszcza powietrze. Działania te są tym bardziej skuteczne im wcześniej zostaną podjęte. Drzewa posiadają rezerwy energetyczne, z których mogą korzystać dla kompensacji uszkodzeń. Dzięki tym zapasom są w stanie szybko reagować na uszkodzenia i przeciwdziałać ich skutkom.

Ochrona drzew

Sty 04 2019 Published by under Bez kategorii

Rozwijający się rynek wymusza rozwój na naszej firmie. Tym razem mierzyliśmy się z inwentaryzacją dendrologiczną. Inwestycja polegać ma na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie Legnicy. Łączna długość planowanego rurociągu to 18,3 km. Z przeprowadzonej przez naszego dendrologa inwentaryzacji wynika, że teren pasa montażowego porośnięty około 1 300 drzewami. W prowadzonych przez naszych dendrologów inwentaryzacjach wykorzystujemy urządzenia korzystające z technologii RTG. Technologia ta pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym (bez wykonywania obliczeń po pomiarze w tzw. post-processingu).