Inwentaryzacja dendrologiczna

04.01.2019

Rozwijający się rynek wymusza rozwój na naszej firmie. Tym razem mierzyliśmy się z inwentaryzacją dendrologiczną. Inwestycja polegać ma na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie Legnicy. Łączna długość planowanego rurociągu to 18,3 km. Z przeprowadzonej przez naszego dendrologa inwentaryzacji wynika, że teren pasa montażowego porośnięty około 1 300 drzewami. W prowadzonych przez naszych dendrologów inwentaryzacjach wykorzystujemy urządzenia korzystające z technologii RTG. Technologia ta pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym (bez wykonywania obliczeń po pomiarze w tzw. post-processingu).