Termomodernizacja na całego !

19.07.2018

Sezon lęgowy ptaków w pełni, ptaki pracują w pocie czoła by wykarmić młode. U nas też ręce pełne roboty w ostatnich miesiącach wykonaliśmy ekspertyzy o występowaniu chronionych gatunków zwierząt dla blisko 50 budynków rozlokowanych w całej Polsce. Nasi specjaliści odwiedzili Bytom, Zabrze, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynię, Warszawę, Zieloną Górę, Szczecin oraz wiele innych mniejszych miast i miasteczek na terenie całego kraju. Przy tej okazji chcielibyśmy zaapelować o szczególne zwrócenie uwagi na jakość dokumentów, które przy tej okazji powstają. Ekspertyza powinna zawierać przynajmniej metodykę przeprowadzonych obserwacji zawierającą datę i godziny kontroli, wyniki kontroli wraz z podaną szczegółową lokalizacją gniazd zajmowanych przez ptaki. Dokumentacja powinna tez zawierać informacje o zakresie koniecznej do przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej (w przypadku stwierdzenia obecności ptaków). Równie ważnym elementem jest dokumentacja fotograficzna. Przy tej okazji podkreślić należy, że zgodnie z dostępnymi informacjami w publikacjach naukowych nawet 98% budynków jest zajmowane w jakimś stopniu przez ptaki. Właściwa diagnoza wykonana przez specjalistę pozwala uniknąć problemów które może napotkać inwestor na późniejszym etapie realizacji inwestycji do których zaliczyć można m.in. wstrzymanie prowadzonego remontu przez nadzór budowlany.