Jarocińskie jerzyki na celowniku

11.06.2018

W najbliższym czasie na terenie Jarocina planowana jest niespotykana na tą skalę termomodernizacja budynków mieszkalnych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) planowane są prace związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej 29 budynków mieszkalnych. Prace budowlane sfinansowane mają zostać z pożyczki JESSICA 2 udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby przeprowadzone działanie nie oddziaływały negatywnie na chronione gatunki zwierząt prowadzone są obserwacje zarówno ornitofauny jak i chiropterofauny zamieszkującej budynki. Kolejnym krokiem będzie takie zaplanowanie prac tak by w możliwie jak najmniejszym stopniu szkodziły one tym zwierzętom. Ostatnim etapem przyrodniczej części prac będzie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej polegającej najczęściej na zawieszeniu na ocieplanym budynku specjalnych budek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Koszty przeprowadzenie kompensacji bardzo rzadko przekraczają 1 % planowanych wydatków na inwestycję a korzyści z obecności ptaków i nietoperzy w naszym otoczeniu są nie do przecenienia. Przykładowo sikory są bardzo skutecznym narzędziem walki z komarami natomiast jerzyki to nasza biologiczna broń w walce z komarami oraz „meszkami”. Jeden ptak zjada dziennie około 2 tysięcy komarów. Właściwie oraz rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza pozwala tak zaplanować prace by jerzyk był syty i mieszkańcy zadowoleni.