Cze 11 2018 Published by under Bez kategorii

W najbliższym czasie na terenie Jarocina planowana jest niespotykana na tą skalę termomodernizacja budynków mieszkalnych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) planowane są prace związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej 29 budynków mieszkalnych. Prace budowlane sfinansowane mają zostać z pożyczki JESSICA 2 udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby przeprowadzone działanie nie oddziaływały negatywnie na chronione gatunki zwierząt prowadzone są obserwacje zarówno ornitofauny jak i chiropterofauny zamieszkującej budynki. Kolejnym krokiem będzie takie zaplanowanie prac tak by w możliwie jak najmniejszym stopniu szkodziły one tym zwierzętom. Ostatnim etapem przyrodniczej części prac będzie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej polegającej najczęściej na zawieszeniu na ocieplanym budynku specjalnych budek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy. Koszty przeprowadzenie kompensacji bardzo rzadko przekraczają 1 % planowanych wydatków na inwestycję a korzyści z obecności ptaków i nietoperzy w naszym otoczeniu są nie do przecenienia. Przykładowo sikory są bardzo skutecznym narzędziem walki z komarami natomiast jerzyki to nasza biologiczna broń w walce z komarami oraz „meszkami”. Jeden ptak zjada dziennie około 2 tysięcy komarów. Właściwie oraz rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza pozwala tak zaplanować prace by jerzyk był syty i mieszkańcy zadowoleni. 

Sty 29 2018 Published by under Bez kategorii

Nasza firma realizuje wiele projektów związanych z ochroną środowiska na terenie całego kraju w tym nadzory przyrodnicze oraz ekspertyzy ornitologiczne. Dla przykładu w najbliższych tygodniach nasi specjaliści będą obecni zarówno w gm. Limanowa woj. małopolskie jak i w gminie Giżycko woj. warmińsko-mazurskie. W związku z czym podjęliśmy decyzję o zadbaniu nie tylko o bezpieczeństwo przyrody ale i własne. Nasi pracownicy odbyli szkolenie z bezpiecznej jazdy w SKODA Auto Szkoła. Podczas zajęć ćwiczyliśmy kilka manewrów, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo nie tylko kierowcy ale i pozostałych uczestników ruchu.

Szkolenie z bezpiecznej jazdy

Szkolenie z bezpiecznej jazdy

Lis 28 2017 Published by under Bez kategorii

Rozpoczęły się prace nad budową drogi ekspresowej S5. Na obecną chwilę jest to faza początkowa robót i polega na zdjęciu oraz zdeponowaniu w bezpiecznym miejscy warstwy próchniczej ziemi. Humus deponowany jest w odpowiednio ukształtowanych pryzmach w taki sposób by uniemożliwić zakładanie kolonii przez brzegówki. Warstwa urodzajna ziemi wykorzystana zostanie ponownie w końcowym etapie robót, musi być ona przechowywana w sposób który nie pogorszy jej jakości. Praca nadzoru przyrodniczego to nie tylko nadzór nad takimi elementami jak ornitologia, herpetologia czy botanika ale też cały zakres prac środowiskowych.

Nadzor przyrodniczy S5 Lipno

Lis 24 2017 Published by under Bez kategorii

Rozpoczęliśmy prace związane z nadzorem przyrodniczym na kolejnym przedsięwzięciem. Tym razem inwestycja dotyczy remontu linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Leszno. Przedmiotem umowy o wartości niemal 400 mln zł netto (486 mln zł brutto) jest „przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

W ramach umowy przebudowane zostaną stacje Leszno, Kościan, Przysieka Stara i Stare Bojanowo, a także zlikwidowana stacja Lipno Nowe z zamianą na przystanek osobowy. Przebudowane zostaną także przystanki osobowe Górka Suchowna i Oborzyska Stare. Łącznie przebudowanych zostanie 14 peronów, 71 km torów oraz 52 rozjazdy. W Lesznie na ul. Wilkowickiej, w Klonówcu (w ciągu drogi krajowej nr 5), w Starym Bojanowie oraz w Kościanie na ul. Młyńskiej i Gostyńskiej zostaną zlikwidowane przejazdy i zastąpione skrzyżowaniami wielopoziomowymi.

Jest to inwestycja, która dopełnia Nasze przyrodnicze portfolio w zakresie lądowych inwestycji liniowych.

Nadzór przyrodniczy linia kolejowa E59

Gru 30 2016 Published by under Bez kategorii

Koniec roku to czas podsumowań wrównież w wielu prowadzonych przez Nas nadzorach przyrodniczych. Były to głownie nadzory nad pracami zwiazanymi z termomodernizacją budynków. Prawidłowo przeprowadzony nadzór przyrodniczy to przynajmniej 3 kontrole budynku. Pierwsza bezpośrednio przed zabezpieczeniem otworów w celu potwierdzenia, że wszystkie szczeliny zajęte przez zwierzęta opuściły kryjówki, gniazda i schronienia. Drugą kontrolę należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, celem tej kontroli jest sprawdzenie czy budynku nie zajeły inne nie wykryte wcześniej zwierzęta. Oststnią kontrolę należy przeprowadzić po zakończeniu prac budowlanych i zamontowaniu skrzynek lęgowych będących kompensatą za utracone miejsca lęgowe i schronienia zwierząt objętych ochroną. Właśnie na wielu kontrolowanych przez nas inwestycjach dobiegły końca prace budowlane i zamontowane zostały skrzynki i schronienia, które już czekają na nowych właścicieli. 

Skrzynki lęgowe zamontowane na jednym z bloków w Poznaniu

Skrzynki lęgowe zamontowane na jednym z bloków w Poznaniu

« Prev