Inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna na potrzeby budowy siedziby policji

03.01.2024

Nowy rok rozpoczynamy od spotkana z Policją, ale nie są to efekty sylwestrowego szaleństwa. Wraz z początkiem roku nasza firma przeprowadziła inwentaryzacje dendrologiczną i przyrodniczą na potrzeby budowy siedzib organizacyjnych jednostek policji w Warszawie. Nasze prace objęły kompleksową inwentaryzację drzew i krzewów oraz inwentaryzację wszystkich grup kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy.

Stary budynek przewidziany do rozbiórki.