Inwentaryzacja drzew i krzewów

11.07.2020

Inwentaryzacja drzew choć wykonywana jest jako jeden z pierwszych elementów prac projektowych jest bardzo istotna, jej szczegółowość ma wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe oraz przekłada się na działania jakie należy podjąć w ramach przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki realizacji prac inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem sprzętu RTK osiągamy dokładność na poziomie kilku centymetrów w namierzaniu lokalizacji drzew. 

Inwentaryzacja drzew i krzewów

DCIM101MEDIADJI_0567.JPG