Monitoring po realizacyjny płazów

20.05.2019

Pracownicy naszej firmy przeprowadzili na zlecenie PKP PLK monitoring płazów obecnych w zbiorniku wodnym w znajdującym się przy zmodernizowanej linii kolejowej E59. W trakcie monitoringu przed realizacyjnego w zbiorniku tym stwierdzono obecność ropuchy szarej, żaby jeziorkowej oraz żab wodnych. Konieczność przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji oraz oceny jakości siedliska wynikała z Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla tej inwestycji. Nasz herpetolog w celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników przeprowadził trzy kontrole obszaru w tym jedną nocną. W wyniku inwentaryzacji płazów przeprowadzonych przez naszą firmę okazało się, że zbiornik zajmowany jest między innymi przez kumaka nizinnego wymienionego w II załączniku Konwencji Berneńskiej oraz II i IV załączniku Dyrektywy siedliskowej. Liczba gatunków zasiedlających staw pozwoliła stwierdzić, że w trakcie realizowanych prac budowlanych nie doszło do zniszczenia siedliska a tym samym nie zachodzi konieczność budowy siedliska zastępczego.Żaba zielona