Wrz 25 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejne ekspertyza ornitologiczna zlecenie dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.Tym razem wykonana przez nas opinania ornitologiczna i chiropterologiczna dotyczyła występowania ptaków i nietoperzy w rejonie dachu budynku „Nowego Pałacu”. Trasa na dach prowadziła przez okno w laboratorium kryminalistycznym, ale nie to było największą „atrakcją” tego. Dech w piersiach zapierała panorama Warszawy, która ukazała się po wyjściu na dach. Tym samym chciałbym przypomnieć, że nie tylko prace związane z termomodernizacją mogą szkodzić ptakom lub nietoperzom ale wszlekie prace budowlane.

Panorama Warszawy wykonana podczas opini ornitologicznej.

Panorama Warszawy wykonana podczas opinii ornitologicznej.

Wrz 21 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejne nietypowe zlecenie to wykonanie analizy wpływu planowanej inwestycji na gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą. Inwestycja ma polegać na wykonaniu przebudowy istniejącego skrzyżowana gazociągu z rzeką Piławką. Aby zminimalizować możliwości negatywnego oddziaływania na ornitofaunę, inwestor zdecydował się na wykonanie prac techniką Horyzontalnego Przewiertu Kierunkowego (HDD). W porównaniu do tradycyjnej metody, ta nie będzie skutkowała koniecznością wycinki drzew. Same prace mają potrwać zaledwie kilka tygodni. Miejmy nadzieję, że nasza opinia ornitologiczna pomożę uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

inwentaryzacja-ornitologiczna-w-walczu

Ocena wpływu przeciusku gazociągu pod rzeką Piławką na awifaunę.

Wrz 11 2016 Published by under Bez kategorii

Ulica Bracka to nie tylko ta z piosenki Grzegorza Turnała, na której pada deszcz, ale również ta w Warszawie, na której znajduje się pałac Brzozowskich, na potrzeby remontu którego nasza firma wykonywała opinię ornitologiczną. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że przy odpowiednim zaplanowaniu realizacji inwestycji ornitolodzy i budowlańcy mogą pracować ramię w ramię, a przyrodzie nie stanie się krzywda.

opinia-ornitologiczna-warszawa-bracka

Sie 26 2016 Published by under Bez kategorii

Tym razem otrzymaliśmy zlecenie wykonania opinii ornitologicznej z Dęblina. Obiektem naszej inwentaryzacji przyrodniczej były drzewa przewidziane do wycinki  na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie”.  Drzewa ze względu na swój stan zdrowia stanowiły zagrożenie dla budynków znajdujących się w ich sąsiedztwie m.in. budynku strzelnicy. Przy okazji tego zlecenia chciałbym podkreślić, że o ile w przypadku niewielkich drzew nie trudno jest stwierdzić czy są one wykorzystywane przez ptaki o tyle w przypadku drzew starych o dużej pierśnicy nie jest już to sprawa łatwa i wymaga sporego doświadczenia od obserwatora.  

WSOSP_Dęblin_ekspertyza_ornitologiczna

Sie 22 2016 Published by under Bez kategorii

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej I Zmniejszanie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac remontowych. Tym razem naszym zleceniodawcą eskpertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej stanowiącej załącznik do wniosku była Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie „pałacu” tak dobrze znanego z serialu „PitBull”.
Opinia ornitologiczna Warszawa KSP

Lip 27 2016 Published by under Bez kategorii

Na niespełna tydzień przed obchodami Światowych Dni Młodzieży firma PARUS PROJEKT wykonała opinię ornitologiczną na potrzeby termomodernizacji trzech budynków przychodni zdrowia właśnie w Krakowie. Trasa przejazdu między jedną a drugą lokalizacją pozwoliła wykonać to zdjęcie.

Opinia ornitologiczna Kraków

« Prev