Gru 08 2019 Published by under Bez kategorii

Częsta niestety tak bywa, że poszerzenie obszaru odkrywki złoża wiąże się z wycinką drzew. Naszym zadaniem była ocena występowania chronionych gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków na tym terenie. Las przeznaczony do wycinki to monokultura sosnowa więc nie stanowił obszaru cennego przyrodniczo a mimo to udało nam się nakłonić w właściciela do opóźnienia wycinki, która pierwotnie była planowana na sierpień do listopada. Działanie to zminimalizowało ryzyko wycięcia drzew na których znajdują się zajęte gniazda ptaków. Przykład tej inwestycji pokazuje, że zawsze istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu.

Las kopalnia kruszywa

Gru 01 2018 Published by under Bez kategorii

Pracownicy naszej firmy z dniem 1 listopada rozpoczęli kolejne wielkie wyzwanie. Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu nadzorów przyrodniczych na dużych inwestycjach udało się pozyskać kolejny kontrakt. Ty m razem rozpoczęliśmy nadzór przyrodniczy nad inwestycją polegającą na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Wrączyn – Kościan Północ. Zadanie przed naszymi specjalistami była o tyle trudne, że tym razem nasza praca rozpoczęła się już w trakcie realizowanego zadania. Okres jesienno-zimowy jest okresem zdecydowanie spokojniejszym pod względem przyrodniczym na budowie w związku czym mamy czas na zapoznanie się z cała dokumentacja przyrodnicza w tym z Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach jak i z decyzjami w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do dziko żyjących roślin i zwierząt. Dokonaliśmy jednak kilku inspekcji terenu budowy mających na celu ocenę abiotycznych aspektów ochrony przyrody w tym gospodarki odpadami.