Nowy duży kontrakt

01.12.2018

Pracownicy naszej firmy z dniem 1 listopada rozpoczęli kolejne wielkie wyzwanie. Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu nadzorów przyrodniczych na dużych inwestycjach udało się pozyskać kolejny kontrakt. Ty m razem rozpoczęliśmy nadzór przyrodniczy nad inwestycją polegającą na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Wrączyn – Kościan Północ. Zadanie przed naszymi specjalistami była o tyle trudne, że tym razem nasza praca rozpoczęła się już w trakcie realizowanego zadania. Okres jesienno-zimowy jest okresem zdecydowanie spokojniejszym pod względem przyrodniczym na budowie w związku czym mamy czas na zapoznanie się z cała dokumentacja przyrodnicza w tym z Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach jak i z decyzjami w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do dziko żyjących roślin i zwierząt. Dokonaliśmy jednak kilku inspekcji terenu budowy mających na celu ocenę abiotycznych aspektów ochrony przyrody w tym gospodarki odpadami.