Inwentaryzacja zoologiczna na potrzeby kopalni kruszywa

08.12.2019

Częsta niestety tak bywa, że poszerzenie obszaru odkrywki złoża wiąże się z wycinką drzew. Naszym zadaniem była ocena występowania chronionych gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków na tym terenie. Las przeznaczony do wycinki to monokultura sosnowa więc nie stanowił obszaru cennego przyrodniczo a mimo to udało nam się nakłonić w właściciela do opóźnienia wycinki, która pierwotnie była planowana na sierpień do listopada. Działanie to zminimalizowało ryzyko wycięcia drzew na których znajdują się zajęte gniazda ptaków. Przykład tej inwestycji pokazuje, że zawsze istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu.

Las kopalnia kruszywa