Paź 27 2016 Published by under Bez kategorii

Tym razem pracownik naszej firmy w celu wykonania ekspertyzy ornitologicznej zawędrował do stolicy Dolnego Śląska. Przedmiotem ekspertyzy były drzewa przewidziane do wycinki na potrzeby prac budowlanych. Podczas wykonywanych oglądzin namierzyliśmy najbiższego krasnala. Przedstawiamy wam IPka. Więcej o wrocławskiej krasnalowej inicjatywie na www.krasnale.pl 

Inwentaryzacja przyrodnicza Wroclaw

Inwentaryzacja przyrodnicza Wroclaw

Paź 20 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejną ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną wykonaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Jarocin, tak właśnie dokładnie tego słynnego z festiwalu miasta. Ekspertyza obejmowała swym zakresem analizę wpływu remontu i adaptacji części nieużytkowanej poddasza na potrzeby salki konferencyjnej. W czasie kontroli stwierdzono jedno gniazdo gołębia miejskiego oraz kilka potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków, które należy zabezpieczyć poza sezonem lęgowym tak aby uniemożliwić ich ewentualne zajęcie a tym samym wstrzymać prace budowlane.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby remontu części poddasza UM w Jarocinie.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby remontu części poddasza UM w Jarocinie.

Paź 07 2016 Published by under Bez kategorii

Jednym z naszych ostatnich zleceń było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na poznańskich Naramowicach. Ekspertyza obejmowały całą faunę ze szczególnym uwzględnieniem płazów, ptaków i ssaków. Podczas inwentaryzacji herpetologicznej udało się stwierdzić występowanie między innymi żaby trawnej, która pięknie pozowała do zdjęć. Ekspertyza zawierająca informacje na temat występujących na danym terenie zwierząt stanowi ważny ale często pomijany element w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

inwentaryzacja-herpetologiczan-poznan

Żaba trawna znaleziona podczas inwentaryzacji na poznańskich Naramowicach

Wrz 21 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejne nietypowe zlecenie to wykonanie analizy wpływu planowanej inwestycji na gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą. Inwestycja ma polegać na wykonaniu przebudowy istniejącego skrzyżowana gazociągu z rzeką Piławką. Aby zminimalizować możliwości negatywnego oddziaływania na ornitofaunę, inwestor zdecydował się na wykonanie prac techniką Horyzontalnego Przewiertu Kierunkowego (HDD). W porównaniu do tradycyjnej metody, ta nie będzie skutkowała koniecznością wycinki drzew. Same prace mają potrwać zaledwie kilka tygodni. Miejmy nadzieję, że nasza opinia ornitologiczna pomożę uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

inwentaryzacja-ornitologiczna-w-walczu

Ocena wpływu przeciusku gazociągu pod rzeką Piławką na awifaunę.

« Prev