Sty 20 2020 Published by under Bez kategorii

Coraz częściej pracownicy naszej firmy wykonują inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeb realizacji inwestycji. Kolejne nasze zlecenie dotyczyło aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby budowy linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań – Wrocław etap IV. W skład zespołu realizującego zadanie wchodził zarówno dendrolog jak i geodeta. Współpraca z geodetą gwarantuje wykonanie prac w z należytą starannością, jest to kluczowe przy inwestycjach liniowych, gdzie trudno jest wyznaczyć granice opracowania.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Lut 15 2019 Published by under Bez kategorii

Kolejnym dużym projektem na naszym koncie jest inwentaryzacji dendrologiczna na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000. Podczas wyprawy zinwentaryzowaliśmy blisko tysiąc drzew. Dzięki wykorzystaniu technologii RTK uzyskaliśmy precyzyjne pomiary wszystkich drzew. RTK to technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Sam projekt jest również bardzo ciekawy ponieważ dotyczy ostatniego odcinka gazociągu tranzytowego, który swój początek ma w terminalu LNG w Świnoujściu a kończy się połączeniem ze Słowacją. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowić będzie istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Chwilowy brak zdjęcia

Cze 28 2016 Published by under Bez kategorii

Kolejnym dowodem na to, że życie ornitologa jest dość barwne niech będzie to zdjęcie. Tym razem pracownik naszej firmy odwiedził Gdynie. Ekspertyza ornitologiczna miała za cel weryfikację czy drzewa przewidziane do wycinki na terenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni nie są zajmowane przez ptaki. Podczas wizyty udało się sfotografować ORP Rolnik, który wycofany został ze służby w 2013 r.Opinia_ornitologiczna_Gdynia