Inwentaryzacja dendrologiczna w Bieszczadach

15.02.2019

Kolejnym dużym projektem na naszym koncie jest inwentaryzacji dendrologiczna na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000. Podczas wyprawy zinwentaryzowaliśmy blisko tysiąc drzew. Dzięki wykorzystaniu technologii RTK uzyskaliśmy precyzyjne pomiary wszystkich drzew. RTK to technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej. Pomiar RTK to aktualnie najnowocześniejsza na świecie technologia najdokładniejszych pomiarów (rzędu centymetrowych dokładności) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Sam projekt jest również bardzo ciekawy ponieważ dotyczy ostatniego odcinka gazociągu tranzytowego, który swój początek ma w terminalu LNG w Świnoujściu a kończy się połączeniem ze Słowacją. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowić będzie istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Chwilowy brak zdjęcia