Ekspertyza w Czapurach

22.05.2020

Przed przystąpieniem do zasadniczego etapu realizacji inwestycji związanej z budową osiedla domków jednorodzinnych w rejonie Czapur. Zespół naszych specjalistów przeprowadził szczegółowe oględziny terenu na okoliczność obecności chronionych gatunków zwierząt lub ich siedlisk. Mimo, że takie działania nie są wprost wymagane przepisami prawa pozwalają one zminimalizować ryzyko wstrzymania prac. 

DCIM100MEDIABreeze_20