Kontrola gniazd oknówki w Legnicy

20.05.2020

Zarządca budynku mieszkalnego uzyskał zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na okoliczność zniszczenia gniazd oknówek, które jeszcze nie przestąpiły do lęgów. Przed wykonaniem czynności sprawdziłem czy gniazda nie są zajmowane przez wróble, które wcześniej od oknówek przystępują do lęgów. W kilku gniazdach zastano taką właśnie sytuację.