Ekspertyza ornitologiczna w Jarocinie

06.10.2019

Bardzo miłym zaskoczeniem była dla mnie reakcja mieszkańców jednego z bloku, gdzie przeprowadzaliśmy obserwacje ornitologiczne na potrzeby prac termomodernizacyjnych. W trakcie inwentaryzacji ornitologicznej spotykamy się często z dużą niechęcią mieszkańców na tematyki związanej z ochroną ptaków zajmujących budynek. Podnoszone są najczęściej dwa argumenty pierwszy z nich dotyczy kosztów związanych z zakupem budek. Naszym kontr argumentem jest wyliczenie, że koszt zakupu budek to najczęściej kwota kilkuset złotych co bardzo rzadko przekracza 0,5% kosztów realizacji inwestycji. Drugim argumentem jest brudzenie świeżo wymalowanej elewacji. Na ten argument również bardzo łatwo znaleźć kontra argument. Po pierwsze, jeśli budynek zajmowany jest przez jerzyki to są to ptaki, które bardzo mało brudzą elewację a dowodem na to jest fakt jak trudno czasami znaleźć miejsce ich gniazdowania, w przypadku pozostałych gatunków kluczowe znaczenie ma prawidłowe zaplanowanie kompensacji przyrodniczej. W przypadku bloku w Jarocinie było jednak zupełnie inaczej. Mieszkańcy, których spotkaliśmy żywo interesowali się ochroną jerzyków zajmujących ich budynek i posiadali dość dużą wiedzę na ich temat a tym samym doceniali ich pomoc w „walce” z komarami. Jedyny problem jaki martwił mieszkańców to pytanie czy w zaplanowanej przez nas ilości budek jako kompensacji przyrodniczej pomieszczą się wszystkie ptaki dotychczas zajmujące budynek. Takich właśnie problemów życzył bym wszystkim ornitologom wykonującym inwentaryzacje przyrodnicze.

Zdjecie

Ekspertyza ornitologiczna Jarocin