Inwentaryzacja przyrodnicza dla stacji regazyfikacji gazu LNG

19.08.2019

Jednym z ostatnich bardzo ciekawych projektów realizowanych przez przyrodników z naszej firmy była inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji projektu polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją podwyższonego średniego ciśnienia. Obszar ocenialiśmy pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt i roślin, w teren wyruszyli zatem m.in. specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii i botaniki. Projekt takich stacji jest bardzo ciekawy ze względu na jego założenia, które polegają na przemianie skroplonego gazu dostarczanego za pośrednictwem cystern w gaz lotny. Działanie to realizowane jest w ramach programu przyspieszonej gazyfikacji w 300 gminach. W ciągu kilku lat Polska Spółka Gazownictwa należąca do PGNiG wyda 7,5 mld zł na rozwój sieci gazowej. W efekcie 90 proc., czyli 34,4 mln Polaków będzie miało dostęp do sieci gazowej. Wykonana przez naszą firmę inwentaryzacja przyrodnicza pozwoliła uzyskać decyzję środowiskową dla tej inwestycji.

Fotografia