Pustułki w Krakowie

01.05.2019

Pustułka to najliczniejszy krajowy sokół. Można go obserwować przez cały rok. Zimą spotykany rzadko, częściej w zachodniej Polsce. Większość pustułek odlatuje we wrześniu i październiku. Na tereny lęgowe wracają w marcu i kwietniu. Polska populacja tego ptaka szacowana jest przez ornitologów na poziomie 7-7,5 tyś par. Ptak ten spotykany jest coraz częściej w miastach gdzie zajmuje różnego rodzaju wnęki w budynkach. Tak też było i tym razem kiedy to pustułka zajęła jedną z wnęk w rejonie czerpni powietrza budynku Collegium Wróblewskiego, który obecne wykorzystywane jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koniczność gruntownej przebudowy systemu wentylacji spowoduje konieczność wykonania siedliska zastępczego dla tego ptaka. Zmiany techniczne w planowanej przebudowie systemu wentylacji są praktycznie niemożliwe, nadmienić należy również, że budynek objęty jest ścisłą ochrona konserwatora zabytków co dodatkowo utrudnia zadanie. Po wielogodzinnych rozmowach i analizach dostępnych rozwiązań jesteśmy najbliżsi realizacji pomysłu polegającego na stworzeniu nowego siedliska w inne części budynku. Prace te przeprowadzone zostaną oczywiście poza okresem lęgowym ptaków i po uzyskaniu stosownej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Praca przyrodnika to bardzo często szukanie kompromisu łączącego interesy wielu stron, by osiągnąć cel trzeba posiadać bogate doświadczenie.

Pustułki w Krakowie