Ekspertyza ornitologiczna we Wrocławiu

01.08.2020

Częstym przyczyna zagrożenia dla ptaków podczas prowadzonych prac budowlanych nie jest celowe działanie na szkodę przyrody ale pop prostu brak świadomości. Tym razem nasz ornitolog we Wrocławiu poproszony został o weryfikację doniesień mieszkańców w zakresie zagrożenia dla jerzyków w związku z realizowanymi pracami. Budynek okazał się siedliskiem kilku par jerzyka, dzięki naszemu doświadczeniu w realizacji podobnych projektów udał się znaleźć rozwiązanie, które pozwoliło dokuczyć prace w wyznaczonym terminie a i ptakom nie stała się krzywda a finalnie uzyskały nowe domy. 

Ekspertyza ornitologiczna Wroclaw