Słaba ochrona cennych przyrodniczo obiektów

03.03.2019

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez NIK .Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe. Ponadto nie wiadomo gdzie dokładnie, ani ile cennych przyrodniczo obiektów znajduje się w naszym kraju. Występują bowiem istotne różnice w danych pomiędzy centralnym rejestrem, regionalnymi rejestrami i GUS. Niemal połowa gmin miała nieaktualne dane o swoich  lokalnych formach ochrony przyrody, a 41 proc. gmin nie miało aktualnego programu ochrony środowiska.

Na szczęście problem ten nie dotyczy wszystkich gmin wspólnie z naszym dendrologiem zrealizowaliśmy zlecenie z Gminy Zduny w pow. krotoszyńskim na inwentaryzację pomników przyrody. Zinwentaryzowaliśmy łącznie 313 drzew. Dzięki użyciu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego udało się ustalić szczegółową lokalizację wszystkich drzew, co pozwoli na unifikację danych przestrzennych będących w posiadaniu gminy.

Pomnik przyrody