Opinia ornitologa a wycinka drzew

14.03.2017

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody w sposób znaczny ułatwiono wycinkę drzew. Ułatwienie dotyczy w szczególności osób prywatnych będących właścicielami terenu, na którym rośnie drzewo. Zmiany umożliwiają wycinkę drzew bez jakiejkolwiek zgody. Pamiętać należy jednak, że nadal obowiązują zakazy w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska zakazuje min. usuwania gniazd, niszczenie siedlisk czy umyślnego płoszenia. W związku z czym, aby uniknąć niemiłych konsekwencji, bezpośrednio przed wycinką zaleca się przeprowadzenie oględzin drzew przez specjalistę przyrodnika, który oceni czy planowana wycinka może naruszyć ww. zakazy. Niestety ale bardzo często zapominamy, że ptaki lub nietoperze zajmują również dziuple. Nasza firmy w ostatnim czasie wykonała wiele takich ocen w różnych zakątkach Polski. Nasi przyrodnicy byli min. w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zawierciu.

Dziuplaste drzewo, które poddane zostało naszej ocenie w ostatnim czasie.

Dziuplaste drzewo, które poddane zostało naszej ocenie w ostatnim czasie.