Aktualności

Lut 20 2017

Kolejnym dość ciekawym zleceniem realizowanym przez ornitologa z Naszej firmy była ocena występowania chronionych gatunków ptaków w przestrzeni stropodachowej czterech budynków zlokalizowanych w Argentynie. Niestety nie tej w Ameryce Południowej a tej będącej dzielnicą Zawiercia. Prace remontowe polegać mają na wstrzyknięciu materiału izolacyjnego w przestrzeń stropodachową budynku. Przestrzeń ta jest dość chętnie zajmowana przez jerzyki lub kawki. Na obecną chwilę brak jest jednoznacznych badań poddających ocenie wpływ tego materiału na ptaki. Istnieje jednak ryzyko, że ptaki mogą zagubić się i nie znaleźć otworu wylotowego co skutkowało by śmiercą w męczarniach z wygłodzenia lub pragnienia w związku z czym podjęto decyzję o zabezpieczeniu wszystkich otworów prowadzących do stropodachu za pomocą drobnooczkowej siatki. Oczywiście na każdym z budynków zawieszone zostaną skrzynki lęgowe mające kompensować utratę potencjalnych siedlisk.

Opinia_ornitologiczan_Zawiercie

Opinia ornitologiczna w Zawierciu

Lut 01 2017

Po raz kolejny pracownik Naszej firmy odwiedził Strzelce Krajeńskie. Tym razem ornitolog miał ocenić czy budynek jest właściwie zabezpieczony przed zbliżającym się sezonem lęgowym ptaków a tym samym czy będzie możliwość prowadzenia prac budowlanych. Obiektem Naszego zainteresowania były warsztaty Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Największe wrażenie zrobił na Nas jednak nie sam budynek warsztatów a główny budynek szkoły. Po powrocie do biura sprawdziliśmy jego historię i każdego zainteresowanego zachęcamy do lektury bo WARTO.

Ocena_ornitologiczna_Strzelce_Krajenskie

Ocena ornitologiczna Strzelce Krajeńskie

Sty 18 2017

Właściciel firmy Bartosz Skrzypczak w dniu 17 styczna przesłuchany został w charakterze świadka w sprawie dotyczącej możliwości złamania zakazów w stosunku do dziko żyjących zwierząt. Art. 52 ustawy o ochronie przyrody wprowadza m.in. tak oczywiste zakazy jak zakaz umyślnego zabijania czy też umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych. Artykuł ten zawiera jednak również zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. To właśnie możliwość złamania tego zakazu badał funkcjonariusz z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto. Do złamania zakazu mogło dość podczas prac związanych z wymianą barierek na balkonach w rejonie kolonii oknówek. Piszemy o tym ku przestrodze dla wszystkich administratorów domów oraz firm budowlanych wykonujących prace które mogłyby złamać te zakazy. Nie podejrzewamy nikogo o działania celowe ale zanim rozpocznie się prace należy dokonać właściwej oceny ryzyka.

Swiadek_w_postępowaniu

Sty 15 2017

Jak co roku przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych. Projekt ten koordynowany jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzięki temu zadaniu możliwe będzie poznanie sytuacji ptaków, które zimę postanowiają spędzić nad naszymi rzekami, jeziorami czy w przybrzeżnej strefie Bałtyku. Naszym zadaniem była kontrola zbiornika zaporowego w Roszkowie oraz niewielkiego stawu w jarocińskim parku, oba zbiorniki leżą na terenie powiatu jarocińskiego.Na zbiorniku w Jarocinie odnotowaliśmy obecność około 120 kaczek krzyżówek, natomiast zbiornik zaporowy był w całkowicie pokryt lodem więc ptaków wodnych nie było. Udało się natomiast zrobić kilka ciekawych zdjęć innych ptaków. 

Modraszka stwierdzona podczas kontroli zbiornika w Roszkowie.

Modraszka stwierdzona podczas kontroli zbiornika w Roszkowie.

Gru 30 2016

Koniec roku to czas podsumowań wrównież w wielu prowadzonych przez Nas nadzorach przyrodniczych. Były to głownie nadzory nad pracami zwiazanymi z termomodernizacją budynków. Prawidłowo przeprowadzony nadzór przyrodniczy to przynajmniej 3 kontrole budynku. Pierwsza bezpośrednio przed zabezpieczeniem otworów w celu potwierdzenia, że wszystkie szczeliny zajęte przez zwierzęta opuściły kryjówki, gniazda i schronienia. Drugą kontrolę należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych, celem tej kontroli jest sprawdzenie czy budynku nie zajeły inne nie wykryte wcześniej zwierzęta. Oststnią kontrolę należy przeprowadzić po zakończeniu prac budowlanych i zamontowaniu skrzynek lęgowych będących kompensatą za utracone miejsca lęgowe i schronienia zwierząt objętych ochroną. Właśnie na wielu kontrolowanych przez nas inwestycjach dobiegły końca prace budowlane i zamontowane zostały skrzynki i schronienia, które już czekają na nowych właścicieli. 

Skrzynki lęgowe zamontowane na jednym z bloków w Poznaniu

Skrzynki lęgowe zamontowane na jednym z bloków w Poznaniu

Gru 23 2016

Oststnimy czasy w firmie dzieje się i to bardzo dużo, finalizujemy kilka zeszłorocznych kontraktów. Niestety czas nie jest z gmumy i zaczyna go bardzo brakować. Dlatego chciałbym wszystkim życzyć z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, żeby nigdy nie zabrakło nam czasu dla najbliższych.  

zyczenia

Starsze »